Akademický senát

Predseda

 • prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

Zamestnanecká časť:

 • 1. prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. - LF /predseda LK, zástupca AS TUZVO v RVŠ SR/
 • 2. prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. - LF
 • 3. Ing. Pavol Hlaváč, PhD. - LF /člen LK/
 • 4. prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. - LF /predseda AS TU/
 • 5. doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. - LF
 • 6. Ing. Pavol Gejdoš, PhD. - DF /člen EK/
 • 7. doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD. - DF
 • 8. prof. RNDr. František Kačík, PhD. - DF /člen LK/
 • 9. doc. Ing. Ivan Klement, CSc. - DF / podpredseda AS TU/
 • 10. doc. Ing. Sedliačiková Mariana, PhD. - DF /členka EK/
 • 11. Mgr. Zlata Androvičová, CSc. - FEE /členka EK/
 • 12. doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD. - FEE
 • 13. doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. - FEE
 • 14. Mgr. Attila Rácz, PhD. - FEE
 • 15. doc. Ing. Dagmar Samešová, PhD. - FEE /členka LK/
 • 16. doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. - FEVT /člen EK/
 • 17. doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD. - FEVT /tajomníčka AS TU/
 • 18. Ing. Jozef Krilek, PhD. - FEVT
 • 19. doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. - FEVT
 • 20. Ing. Ján Turis, PhD. - FEVT /člen LK/
 • 21. Ing. Ľubomír Ivan, PhD. - OOS /člen EK/
 • 22. Ing. Erik Selecký, PhD. - OOS /predseda EK/

Študentská časť:

 • 1. Ing. Michal Filípek - LF
 • 2. Ing. et Ing. Šimon Saloň - LF
 • 3. Ing. Zuzana Slatkovská - LF
 • 4. Ing. Ondrej Bajza - DF
 • 5. Bc. Monika Sitarčíková - DF
 • 6. Bc. Marek Trenčanský - DF /člen LK/
 • 7. Michaela Michalová - FEE
 • 8. Bc. Ján Supuka - FEE /zástupca študentov v predsedníctve AS/
 • 9. Bc. Martin Trautenberger - FEE
 • 10. Ing. Veronika Ľuptáčiková - FEVT
 • 11. Ing. Romual Mozdik - FEVT
 • 12. Bc. Tomáš Sojka - FEVT
 • 13. Bc. Klára Báliková - UŠP

  

 Zápisnice z rokovaní Akademického senátu TU vo Zvolene

 Dokumenty Akademického senátu TU vo Zvolene

 Správy o činnosti Akademického senátu TU vo Zvolene

 Oznamy Akademického senátu TU vo Zvolene

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430