Medzinárodné vzťahy

Header

Medzinárodná spolupráca Technickej univerzity vo Zvolene so zahraničnými inštitúciami a organizáciami prešla zložitým vývojom. Od obdobia, keď jej aktivity boli umelo usmerňované v rámci bloku socialistických krajín, cez obdobie otvorenia sa celému svetu začiatkom deväťdesiatych rokov až po súčasné obdobie prudkého rozvoja, ktoré je založené na predvstupových aktivitách samostatnej Slovenskej republiky a predovšetkým členstve v Európskej únii, ktorej je Slovensko členom od 1. mája 2005 i príslušnosti k bloku štátov zoskupených v NATO.  Tematicky sa medzinárodná spolupráca TU vo Zvolene viaže najmä na poslanie univerzity ako vrcholnej vzdelávacej a vedeckej inštitúcie a súčasti vedeckého a vzdelávacieho systému Slovenska a tiež na odborné oblasti, v ktorých tieto aktivity realizuje a ktoré predstavuje komplex LES - DREVO - VÝROBOK - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE vo všetkých jeho aspektoch.

Technická univerzita je kolektívnym členom veľkého počtu významných medzinárodných organizácií ako napríklad: IUFRO, PRO SILVA, IAWS, SWST, IAWA, EFI, AEBIOM a mnohých ďalších, v ktorých odborníci z radov zamestnancov TU zastávajú významné funkcie. TU vo Zvolene sa aktívne zapája do aktivít organizovaných medzinárodnými inštitúciami ako sú UNESCO, FAO, UNIDO WORLD BANK a podobne. Univerzita má uzavretých viacero bilaterálnych a multiratelárnych zmlúv na základe, ktorých spolupracuje na vedeckých a vzdelávacích projektoch s univerzitami a inštitúciami z mnohých krajín sveta najmä však z Českej republiky, Spolkovej republiky Nemecka, Rakúska, Francúzska, Holandska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Ruska, Španielska, USA, Japonska, Južnej Kórei atď...

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430