Archív

Header

Klub slovenských poľovníčok

31.08.2010

Na slávnostiach Svätého Huberta 4. septembra 2010 bude vo Sv. Antone oficiálne predstavený novozaložený Klub slovenských poľovníčok. Srdečne pozývame do jeho radov všetky poľovníčky a priaznivkyne poľovníctva

Tvorba študijných programov vo svetovom jazyku

03.09.2010

Technická univerzita vo Zvolene realizuje dopytovo – orientovaný projekt podporený zo zdrojov EÚ zameraný na vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a na podporu výučby cudzích jazykov na TU vo Zvolene

Detská lesnícka univerzita vo Zvolene

07.09.2010

Vo štvrtok 9. 9. 2010 sa v aule Technickej univerzity vo Zvolene uskutoční slávnostné otvorenie Detskej lesníckej univerzity a slávnostná imatrikulácia jej prvých študentov

Odhalenie pietneho miesta pamätníka Park ušľachtilých duší

07.09.2010

V stredu 8. septembra 2010 sa v dopoludňajších hodinách v predpolí židovského cintorína uskutoční slávnostné odhalenie pietneho miesta pamätníka Park ušľachtilých duší

XV. kolokvium krajinárskych katedier

13.09.2010

Katedra plánovania a tvorby krajiny FEE organizuje v spolupráci s MŽP SR a SAŽP Banská Bystrica pri príležitosti 10. výročia podpisu Európskeho dohovoru o krajine (EDoK) medzinárodné kolokvium krajinárskych katedier, ktoré sa bude konať na TU vo Zvolene 21. septembra 2010

Iné cesty - Festival zodpovedného cestovania

16.09.2010

Pozývame vás na festival projekcií a prednášok venovaný špecifickým formám cestovania a málo navštevovaným lokalitám s dôrazom na ekologický a zodpovedný prístup k daným kultúram, ktorý sa bude konať v priestoroch ŠD Technickej univerzity vo Zvolene na Študentskej ulici 17 v dňoch 1. a 2. októbra 2010

Otvorenie akademického roka 2010 - 2011

17.09.2010

Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2010/2011 sa uskutoční v utorok 28. septembra 2010 o 13:00 v Aule TU vo Zvolene.

Štipendiá do Švajčiarska, Nemecka a Izraela

27.09.2010

SAIA, TUZVO a SLDK pozývajú na informačné predpoludnie venované možnostiam štipendijnej podpory pre štúdium vo Švajčiarsku, Nemecku a Izreali, ktoré sa bude konať v SLDK v stredu 29. 09. 2010 o 10:00

ŠKOLA ZMENY

27.09.2010

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Kancelária programu Zelená škola a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica vás pozývajú na konferenciu o participácii v environmentálnej výchove "Škola zmeny", ktorá sa bude konať na pôde Technickej univerzity vo Zvolene v dňoch 21. a 22. októbra 2010

Hodnotenie kvality konštrukčných materiálov

29.09.2010

Katedra výrobných technológií a materiálov FEVT vás pozýva na odborný seminár "Hodnotenie kvality konštrukčných materiálov v podmienkach vedy a praxe", ktorý sa koná na FEVT 29.09.2010

Prezentácia databázy Knovel

14.10.2010

SLDK Vás pozýva na prezentáciu databázy Knovel, ktorá sa bude konať dňa 20. októbra 2010 o 10,00 hod v Informačno-vedeckom centre SLDK, 1. poschodie. Prednášajúci: Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava.

Študentská kvapka krvi 2010

19.10.2010

Zapojte sa všetci do akcie Študentská kvapka krvi, urobte jeden z najhumánnejších ľudských skutkov a príďte darovať svoju krv v utorok 26. októbra 2010 do ŠD Ľ. Štúra 17 (Starý internát) od 8:00!

SAIA informuje - DAAD ŠTIPENDIÁ do Nemecka

22.10.2010

Slovenská akademická informačná agentúra v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene organizujú informačný deň s konzultáciami pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov...

Výsledky doplňujúcich volieb do AS TU vo Zvolene 2010

28.10.2010

Volebná komisia vyhlasuje výsledky doplňujúcich volieb do AS TU vo Zvolene, ktoré sa konali 27. a 28. 10. 2010. Pripomienky a sťažnosti k uskutočneným voľbám môže podať písomnou formou každý člen akademickej obce TUZVO do dvoch pracovných dní od zverejnenia výsledkov volieb predsedovi volebnej komisie

Mimoriadna výzva - Národný štipendijný program - Mimoriadna výzva

02.11.2010

SAIA informuje: Národný štipendijný program opäť otvorený! Možnosť žiadať o podporu študijných pobytov a praxí v zahraničí. Mimoriadna uzávierka 24.11.2010!


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588