Archív

Header

Voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR

05.05.2010

Volebná komisia Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene oznamuje výsledky volieb zástupcov akademickej obce TU vo Zvolene do Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky

Nové výzvy APVV

05.05.2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje nové výzvy na predkladanie žiadostí o podporu projektov so začiatkom riešenia v roku 2011

Start - Rubiz 2010

07.05.2010

Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva Lesníckej fakulty TU vo Zvolene pripravila v spolupráci s BOKU Viedeň a Savonia University v Kuopio, ako aj v spolupráci s ďalšími univerzitami a s podporou programu Erasmus intenzívny kurz START - RUBIZ: Starting new enterprise in rural context

Envirofilm 2010

09.05.2010

V nedeľu 9. mája začal XVI. medzinárodný súťažný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2010. Premietania súťažných filmov budú prebiehať v aule Technickej univerzity od utorka 11. 05. 2010 do piatka 14. 05. 2010 v čase od 8:30 do 13:00

Indočína 2009

13.05.2010

SLDK Vás pozýva na prezentáciu "Indočína 2009" dňa 18. mája 2010 ...

Zhromaždenie akademickej obce TU vo Zvolene 26.5.2010

19.05.2010

Žiadame všetkých zamestnancov a študentov Technickej univerzity vo Zvolene, aby sa zúčastnili 26. mája 2010 zhromaždenia univerzitnej akademickej obce

Dni ruží v Arboréte Borová hora

02.06.2010

Dni ruží 2010 sa budú v Arboréte Borová hora konať v dňoch 7. až 11. júna 2010 v čase od 7:00 do 16:00 a v dňoch 12. a 13. júna 2010 v čase od 9:00 do 18:00. Výstava ruží Rosa klubu začína v piatok 11. 06. 2010 o 13:00

ENVIRO i FÓRUM 2010

03.06.2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia a Technickou univerzitou vo Zvolene pod záštitou MŽP SR venovaná environmentálnej informatike sa bude konať na pôde Technickej univerzity vo Zvolene v dňoch 8. a 9. júna 2010.
Priebeh konferencie je možné sledovať on line na webe.

Štipendiá Švajčiarskej vlády

08.06.2010

Pozývame vás na seminár Sciex - NMS venovaný Švajčiarsko - slovenskému štipendijnému fondu zameranému na podporu študijných pobytov doktorandov, postdoktorandov, vedecko-pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov vo štvrtok 10. júna 2010 o 14:00 v B 307

Fire Engineering 2010

09.06.2010

Katedra protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty organizuje 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Požiarne inžinierstvo", ktorá sa bude v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene konať v dňoch 5. a 6. októbra 2010

Zmena názvu Ministerstva školstva SR

01.07.2010

Na základe zákona č. 37/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. sa s účinnosťou od štvrtka 1. júla 2010 mení názov Ministerstva školstva Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Kompetencie ministerstva zostávajú zachované.

Budujeme infraštruktúru pre moderné vzdelávanie - III. etapa IKT

01.07.2010

Technická univerzita vo Zvolene realizuje projekt podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja zameraný na budovanie infraštruktúry pre modernizáciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti

Spolupráca medzi Slovenskou republikou a Portugalskom

27.07.2010

APVV vypisuje výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Portugalskej republiky na roky 2011 – 2012.

Výzva na prípravu projektov 7. RP

27.07.2010

APVV MŠVVŠ SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie – PP7RP 2010

MŠVVaŠ SR upozorňuje na podávanie správ KEGA

20.08.2010

Odbor vedy a techniky MŠVVŠ SR opätovne upozorňuje na informácie o elektronickom podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2010 prostredníctvom Portálu vysokých škôl SR.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588