Archív

Header

IPA 2012 - Výzva na predkladanie projektov

04.05.2012

Projektová rada Internej projektovej agentúry vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na rok 2012. Uzávierka prijímania žiadostí je 18. mája 2012 o 12:00.

Implementácia DSS nástrojov do lesníckej praxe

05.05.2012

Pozývame vás na prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú uplatňovaniu nástrojov DSS (Decision Support Systems) v lesníctve, ktorá sa bude konať v dňoch 10. až 12. mája 2012 v hoteli Tenis vo Zvolene

Lesy a lesníctvo v Portugalsku a Brazílii

07.05.2012

Pozývame vás na odborný seminár venovaný lesom a lesníctvu v Portugalsku a Brazílii, ktorý sa bude konať v stredu 9. mája 2012 od 13:00 v prednáškovej sále B 6

6 dní na Hodvábnej ceste

10.05.2012

SLDK Vás pozýva na prezentáciu 6 dní na Hodvábnej ceste dňa 16. mája o 14,00 hod...

ENVIROFILM 2012

11.05.2012

Pozývame vás na projekcie súťažných filmov 18. ročníka medzinárodného festivalu Envirofilm 2012, ktoré sa budú konať od utorka 15. mája 2012 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice

Dni ruží 2012

17.05.2012

Pozývame vás do Arboréta Borová hora na tradičné Dni ruží, ktoré budú prebiehať v dňoch 11. až 17. júna 2012

Prezentácia databázy Web of Science

29.05.2012

Pozvánka na prezentáciu databázy Web of Science dňa 5. júna 2012 o 10,00 hod...

Magnetické pole Zeme a jeho význam pre náš život

14.06.2012

SLDK Vás pozýva na prednášku RNDr. Eduarda Petrovského, CSc. "Magnetické pole Zeme a jeho význam pre náš život" dňa 19. 6. 2012 o 14,00 hod...

2. kolo prijímacieho konania 2012/2013

25.06.2012

Technická univerzita vo Zvolene ponúka možnosť prihlásiť sa do druhého kola prijímacieho konania na bakalárske vysokoškolské štúdium v akademickom roku 2012/2013.Na študijné programy Fakulty ekológie a environmentalistiky je možné prihlásiť sa do 10. augusta 2012.

Fenomén Borová hora

25.06.2012

Pozývame vás na informačno-odborný seminár: Fenomén Borová hora - Európske dedičstvo, ktorý bude prebiehať v priestoroch Arboréta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene v utorok 26. júna 2012

Posledné výzvy 7RP

11.07.2012

Európska komisia zverejnila posledné výzvy v 7. rámcovom programe

Nová výzva ASFEU na projekty zamerané na zlepšenie kvality VŠ

07.08.2012

V piatok 27.7.2012 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/1.2/04-SORO Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl. Dátum uzávierky výzvy je 28.09.2012.

Aktuálne otázky ochrany prírody a starostlivosti o les pri rozvoji vidieka

03.09.2012

Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou vás pozývajú na odbornú konferenciu venovanú aktuálnym problémom ochrany prírody a starostlivosti o les pri rozvoji vidieka, ktorá sa bude konať v aule TU vo Zvolene v piatok 7. septembra 2012

60 rokov SLDK

07.09.2012

Pozývame vás na seminár: 60. výročie založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzity vo Zvolene / Knižnica a jej miesto v elektronickom informačnom prostredí. Podujatie sa bude konať v stredu 12.09.2012 v Študentskom kongresovom centre TU vo Zvolene v ŠD Ľ. Štúra na Študentskej ulici 17

Cudzie jazyky v slovenskom vzdelávacom priestore

08.09.2012

Pozývame vás na medzinárodnú konferenciu s pódiovou diskusiou v stredu 12. 09.2012 venovanú problematike cudzích jazykov v slovenskom vzdelávacom systéme a politike viacjazyčnosti v EÚ, ktorú pripravil Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588