Archív

Header

SAIA informuje - Informačné stretnutie o štipendiách

05.12.2011

Pozvánka na individuálne konzultácie SAIA o štipendiách dňa 7.12.2011.
SAIA - Informačné stretnutie o štipendiách do Českej republiky a ďalších slovanských krajín, Fínska, Indie, Kórei, Moldavska

Súťaž na vytvorenie príležitostného loga

14.12.2011

Rektor TU vo Zvolene prof. Ing. J. Tuček, CSc. vyhlasuje súťaž na vytvorenie návrhu príležitostného loga venovaného 250. výročiu vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 205. výročiu vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 60. výročiu založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej Technickej univerzity vo Zvolene. Uzávierka prihlášok je 20. januára 2012.

Samovzdelávacie centrum otvorené v SLDK

16.12.2011

Navštívte Samovzdelávacie jazykové centrum otvorené v SLDK zriadené v rámci projektu podporeného EU: Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a podpora výučby cudzich jazykov na Technickej univerzite vo Zvolene a podieľajte sa na jeho budovaní

Deň otvorených dverí Lesníckej fakulty 2012

09.01.2012

Pozývame vás na Deň otvorených dverí Lesníckej fakulty, ktorý sa bude konať v pondelok 30. januára 2012

Deň otvorených dverí Drevárskej fakulty 2012

10.01.2012

Pozývame vás na Deň otvorených dverí Drevárskej fakulty, ktorý sa bude konať v stredu 25. januára 2012

Deň otvorených dverí FEVT 2012

16.01.2012

Pozývame vás na Deň otvorených dverí Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky, ktorý bude prebiehať vo štvrtok 2. februára 2012 v priestoroch fakulty na Študentskej ulici 26 vo Zvolene so začiatkom o 10:00 v prednáškovej sále F 123a

Využitie genetiky pri ochrane ohrozených druhov

25.01.2012

Pozývame vás na medzinárodný workshop zameraný na problematiku využívania genetických postupov pri efektívnej ochrane ohrozených druhov, ktorý sa koná na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Otvorenie workshopu je v stredu 25. januára 2012 o 13:00 v prednáškovej sále B 8

Súčasnosť a budúcnosť EÚ a Slovensko

01.02.2012

Pozývame vás na prednášku doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. na tému: Súčasnosť a budúcnosť Európskej únie a Slovenska - vzdelávanie, veda, výskum, vývoj a inovácie. Prednáška spolu s diskusiou sa bude konať v pondelok 6. februára 2012 v prednáškovej sále B 8 o 13:00

Cena Technickej univerzity vo Zvolene 2012

03.02.2012

Pri príležitosti významných jubileí, ktoré si Technická univerzita vo Zvolene pripomína v roku 2012 udelí rektor TU vo Zvolene „Cenu Technickej univerzity vo Zvolene“. Cena sa udeľuje raz za päť rokov ako osobitný prejav uznania jednotlivcom alebo kolektívom.

SAIA informuje - Sciex-NMSch: Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond

08.02.2012

Pozvánka na seminár "Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond" dňa 14. februára 2012...

Doplňujúce voľby do AS LF

08.02.2012

Volebná komisia AS LF oznamuje, že doplňujúce voľby do Akademického senátu Lesníckej fakulty sa budú konať v stredu 15. februára 2012 v konferenčnej miestnosti dekanátu LF v čase od 10:00 do 12:00.

Prezident SR vymenoval prof. Ing. R. Kropila, CSc., za rektora TU vo Zvolene

15.02.2012

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval v utorok 14. februára 2012 prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., za rektora Technickej univerzity vo Zvolene na funkčné obdobie 4 rokov s účinnosťou od 18. 2. 2012

Voľby dekana Lesníckej fakulty

20.02.2012

Volebná komisia Akademického senátu Lesníckej fakulty oznamuje vyhlásenie a harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana Lesníckej fakulty

Vedením Lesníckej fakulty poverený doc. V. Pichler

21.02.2012

Na základe uznesenia Akademického senátu Lesníckej fakulty TU vo Zvolene bol výkonom funkcie dekana fakulty poverený doc. Dr. Ing. Viliam Pichler, s účinnosťou od 18. 02. 2012 do termínu vymenovania nového dekana LF.

Post doktorandské pozície na VŠB TU Ostrava

24.02.2012

Vysoká škola banská - Technická univerzita v Ostrave ponúka voľné post doktorandské pozície vo výskume


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588