Archív

Header

Smernica 13/2008 - R

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. októbra 2008 Smernicu č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, ktorá ruší Smernicu č. 8/2007-R z 31. mája 2007.

ACOUSTICS High Tatras 2009

Dear friends and colleague, it's our pleasure to invite you to the conference "ACOUSTICS High Tatras 2009, 34th International Acoustical Conference - EAA Symposium", 28th -30th September 2009, High Tatras, Starý Smokovec, Slovakia.

UNIVERZITNÉ OSLAVY

V utorok 18. septembra 2012 sa za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča konala v aule Technickej univerzity vo Zvolene akademická slávnosť pri príležitosti významných jubileí univerzity a slovenského vysokého školstva spojená s akademickými obradmi inaugurácie rektora TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. a promócie nových čestných doktorov honoris causa TU vo Zvolene.

Rektorská konferencia rokovala na pôde Technickej univerzity vo Zvolene

O závažnej téme financovania vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike a ekonomickom zabezpečení jeho ďalšieho rozvoja rokovala Slovenská rektorská konferencia na pôde Technickej univerzity vo Zvolene

Profesor Kropil na rokovaniach v Izreali

Rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. navštívil, ako člen delegácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc., štát Izrael.

NOVÉ! Voľby do AS Technickej univerzity vo Zvolene

Harmonogram volieb do Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene pre funkčné obdobie 13. 03. 2015 - 12. 03. 2019.

Kritériá pre zaradenie vysokých škôl medzi výskumné univerzity

22.03.2006

Ministerstvo školstva vydalo kritériá pre hodnotenie úrovne vysokých škôl v rámci komplexnej akreditácie VŠ, kritériá pre zaradenie medzi univerzitné vysoké školy a kritériá pre zaradenie medzi výskumné univerzity.

Čestný doktorát TU vo Zvolene Prof. Hansovi J. A. van Ginkelovi

09.06.2006

Vedecká rada TU vo Zvolene udelila čestný titul Dr. h. c. Profesorovi Hansovi J. A. van Ginkelovi, rektorovi Univerzity OSN. Slávnostný akt promócie sa uskutoční 12. 06. 2006 v aule TU vo Zvolene o 10:00.

Cena Technickej univerzity vo Zvolene

23.01.2007

Pri príležitosti 200. výročia vzniku lesníckeho vysokoškolského štúdia na Slovensku a 55. výročia pôsobenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, od roku 1992 Technickej univerzity, vo Zvolene udelí rektor TU "Cenu Technickej univerzity vo Zvolene."

Siedmy rámcový program - Seventh Research Framework Programme

14.03.2007

Prehľad výziev 7RP a manuál základných krokov pri príprave projektov

Cena Technickej univerzity vo Zvolene - ZMENA TERMÍNU

26.05.2007

Kuratórium Ceny Technickej univerzity vo Zvolene predlžuje termín na predkladanie návrhov na Cenu TUZVO do 5. júna 2007

Smernica 8/2005 - R

26.06.2007

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo dňa 31. mája 2007 Smernicu č. 8/2007-R, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov z dňa 31. augusta 2005.

Akademický Zvolen 2007

29.06.2007

V dňoch 3. až 5. júla 2007 otvára svoje brány 18. medzinárodný festival vysokoškolských folklórnych súborov - AKADEMICKÝ ZVOLEN 2007

Universitas Technica Veterosolii

25.08.2007

Pri príležitosti významných jubileí, ktoré pripadajú na rok 2007 pripravila Technická univerzita vo Zvolene dve výstavy - Universitas Technica Veterosolii 1807-1952-2007 a Technická univerzita vo Zvolene - súčasnosť a budúcnosť.

AKADEMICKÁ SLÁVNOSŤ

25.08.2007

Pri príležitosti jubileí - 200 rokov lesníckeho vysokoškolského štúdia na Slovensku a 55 rokov lesníckeho a drevárskeho vysokého školstva vo Zvolene sa vo štvrtok 6. septembra 2007 uskutoční v aule Technickej univerzity vo Zvolene akademická slávnosť.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430