Zhromaždenie akademickej obce

Header

Zhromaždenie akademickej obce Technickej univerzity vo Zvolene

Predseda Akademického senátu TU vo Zvolene a rektor TU vo Zvolene pozývajú všetkých študentov a zamestnancov - členov akademickej obce univerzity na zhromaždenie akademickej obce Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré sa bude konať v aule TU - v pondelok 9. júna 2008 o 10:00!

  • Program:

1. Správa o činnosti Akademického senátu TU
2. Informácia o činnosti TU
3. Financovanie TU v roku 2008
4. Diskusia

 

 


Skoč na navigáciu