Zasadnutie Valného zhromaždenia ŠRVŠ v Lučenci

Počas víkendu v dňoch od 3. do 5. 3. 2017 zasadalo druhé Valné zhromaždenie (VZ) Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). Výjazdového zasadnutia v Lučenci sa zúčastnili aj traja delegáti TU vo Zvolene v ŠRVŠ Daniel Čurila, Ing. Ondrej Bajza a Bc. Martin Trautenberger. Počas náročného víkendu, ale plného dlhých diskusií sa rozoberali mnohé témy, priamo ovplyvňujúce život slovenských študentov. V porovnaní s predposledným novembrovým VZ v Senci sa riešilo menej formálnych vecí a procedúr, a viac študentských tém. Na zasadnutí sa zúčastnili viacerí hostia – riaditeľ sekcie vysokých škôl Jozef Jurkovič, predseda Rady vysokých škôl Martin Putala a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek. Zasadnutia sa zúčastnila aj bývalá predsedníčka ŠRVŠ Janka Šmelková či riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania (FNPV) Pavol Kučmáš. Pozvaný bol aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu plnenia si iných neodkladných povinností.

Okrem tém priamo súvisiacich s pozvanými hosťami, napríklad dofinancovania FNPV sa riešilo aj financovanie študentských organizácií, doprava, sociálna podpora študentov, akademické záležitosti a zahraničná agenda ŠRVŠ.

V úvodnej diskusií k FNPV delegáti riešili s predsedom odborov pomer prerozdeľovania financií na pôžičky medzi študentov a pedagógov. V záujme ŠRVŠ je prerozdeľovať financie v pomere 60:40, ktorej sa dofinancovanie fondu o 2,5 milióna eur podarilo aj vďaka študentom a petícii vybaviť. Odbory zastávajú pomer delenia 50:50 s čím študenti nesúhlasia. Podobný názor ako študenti zastával aj prítomný riaditeľ FNPV. Rozoberala sa tiež novela vysokoškolského zákona. Na otázky študentov k tejto téme reagoval pán riaditeľ sekcie VŠ na ministerstve školstva Jozef Jurkovič.

Na zasadnutí sa prezentovali projekty AZU+ Aktivita zvyšuje úspech, SAIK, SAIA, ADS, Štruktúrovaný dialóg a ich spolupráca so štruktúrami ŠRVŠ.

V ďalších prezentáciách a diskusiách nové predsedníctvo na čele s predsedom Bálintom Lovászom predstavilo svoje vízie na funkčné obdobie a zhrnulo svoju doterajšiu prácu. ŠRVŠ vidí ako veľký problém pre Slovensko odliv našich študentov do zahraničia, najmä ČR. V oblasti dopravy sa rozoberalo poskytovanie zliav medzi obdobím ukončenia SŠ a začiatkom VŠ, medzi 1. a 2. stupňom štúdia, odchod súkromného dopravcu či zľavy pre PhD. študentov. Problémom je kúpa lístkov a zefektívnenie cestovania zadarmo v štátnych vlakoch. Tajomník pre zahraničie Samuel Hyravy prezentoval problém brexitu, a síce ako zabezpečiť, aby slovenskí študenti študujúci vo Veľkej Británii naň nedoplatili. Diskutovalo sa aj o uznávaní zahraničných diplomov a témy extrémizmu, a rasovej diskriminácie zahraničných študentov na slovenských školách. Tajomník pre PR Peter Zubaľ prezentoval svoju víziu propagácie. Zaujímavým projektom je realizácia reportáží o kvalite slovenských internátov a rozhovorov so študentmi, ktorí v nich žijú. Tajomník pre akademické záležitosti Adrián Kiss prezentoval tohtoročný Konvent akademických senátov, zosieťovanie VŠ a návrhy do novely vysokoškolského zákona. Tajomníčka pre sociálne záležitosti Eva Viglašová sa vyjadrila k sociálnym štipendiám, adresnosti ich prerozdeľovania, problematike stravovania, zdravotného poistenia, financovaniu aktivít a doprave. K tejto téme sa rozvinula naozaj zaujímavá diskusia, hlavne o kvalite jedální a systémov ich fungovania. Počas rokovania a diskusií sa často odbočilo a rozoberali sa aj rôzne iné študentské problémy. Predsedníctvo si podnety študentov zapisovalo a bude sa nimi v najbližšom čase zaoberať. Do procesu riešenia budú prizvané kompetentné osoby na ministerstve školstva, príslušných úradoch a inštitúciách.

Vo formálnej agende VZ ŠRVŠ sa volili členovia komisií, mandátovej a volebnej, kontrolnej aj právnej. Bol zvolený aj nový tajomník pre vnútro, študent práva Filip Šuran, ktorý sa zaviazal spracovať návrh zmeny rokovacieho poriadku pre zjednodušenie a zefektívnenie procesných postupov pri rokovaní.

Delegáti TUZVO boli na prítomní na všetkých rokovaniach a pravidelne sa zapájali do diskusie. Bc. Martin Trautenberger sa aktívne zapájal hlavne do tém zahraničnej agendy a je súčasťou pracovnej skupiny pre Zahraničie. Ing. Ondrej Bajza diskutoval k témam študentských organizácií, ich financovaniu a zapojil sa do pracovnej skupiny pre Akademické záležitosti.

V utorok 28. 3. 2017 o 16:00 hod. sa v posluchárni B2 uskutoční informačné stretnutie delegátov ŠRVŠ za TUZVO so študentmi. Delegáti podrobnejšie odprezentujú činnosť a štruktúru ŠRVŠ, zodpovedia otázky a radi dostanú podnety, ktoré budú môcť na pôde ŠRVŠ hájiť.

Daniel Čurila, Ing. Ondrej Bajza, Bc. Martin Trautenberger

 

Zľava: Bc. Martin Trautenberger, Ing. Ondrej Bajza a Daniel Čurila


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433