Zasadal Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene

Akademický senát TU vo Zvolene zasadal dňa 29. septembra 2015, kedy rokoval o viacerých bodoch. Prvým bodom rokovania bol študijný poriadok Fakulty ekológie a environmentalistiky. Diskutovalo sa o pobyte doktorandov na pracovisku a kvalite ich výstupov.
Ďalším bodom rokovania bol harmonogram volieb kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene na roky 2016 – 2019. Proces návrhu kandidátov na funkciu rektora TU Zvolen bude prebiehať v dňoch 12. 10. 2015 – 13. 10. 2015 od 11:00 – 13:00 hod. vo vestibule hlavnej budovy TU. Členovia AO – študenti, ktorí majú hlavné cvičenia, môžu kandidáta navrhovať dňa 13. 10. 2015od 15:00 – 16:30 hod. vo vestibule hlavnej budovy TU vo Zvolene.
Akademický senát schválil v tajnom hlasovaní volebnú komisiu v zložení: predseda volebnej komisie prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., ďalší členovia komisie Mgr. Atilla Rácz, PhD., doc. Ing. Richard Hnilica, PhD., doc. Ing. Ivan Klement, CSc. a Ing. Zuzana Allmanová a Monika Sitárčiková za študentskú časť Akademického senátu.
V bode rôzne informoval prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. o aktuálnych témach. Vyzdvihol účasť študentov a zamestnancov na slávnostnom otvorení akademického roka. Účasť viac ako 700 účastníkov bola najväčšia v histórii školy. Informoval o septembrovom zasadnutí SRK vo Zvolene, ktorá sa zaoberala výsledkami komplexnej akreditácie. Najkritickejšou kategóriou hodnotenia vysokých škôl bola kategória doktorandov. Ďalšou témou, o ktorej hovoril tento týždeň s ministrom školstva Jurajom Draxlerom, bolo financovanie vysokých škôl. Rektori slovenských vysokých škôl žiadajú 5% navýšenie rozpočtu vysokých škôl.

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420