Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky oslávila 20 rokov

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (FEVT) vznikla v roku 1996 ako štvrtá fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Pri príležitosti jej 20. výročia sa pod záštitou rektora TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. konala v dňoch 12. – 14. septembra 2016 medzinárodná vedecká konferencia „Trendy vo výrobnej a environmentálnej technike v 21. storočí.“ Program konferencie bol zameraný na prezentáciu súčasných vedeckovýskumných výsledkov a prevádzkových poznatkov z oblasti výrobnej a environmentálnej techniky a jej aplikácií.
„Za uplynulých 20 rokov Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky jednoznačne potvrdila opodstatnenosť svojej existencie, nielen v podmienkach našej univerzity, ale aj v sústave vysokého školstva a fakúlt na Slovensku. Na základe vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti si fakulta našla dôstojné miesto nielen doma, ale aj v zahraničí,“ povedal pri príležitosti slávnostného otvorenia konferencie prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o vznik a rozvoj fakulty. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady FEVT predniesol príhovor aj dekan fakulty doc. Ing. Marián Kučera, PhD., ktorý povedal: „Som presvedčený, že ľudia na fakulte majú niekoľkonásobne väčší tvorivý potenciál, ako sami dnes využívajú. Aj fakulta môže byť ešte lepšia a úspešnejšia, ak každý začne od seba očakávať viac a vyžadovať od seba viac. Nebolo to ľahké ani pred dvadsiatimi rokmi, nie je to jednoduché ani teraz. Som však presvedčený, že naša fakulta má svoje opodstatnenie, význam a je potrebná. To nám dáva silu pokračovať, snažiť sa a bojovať so všetkými prekážkami. Zaželajme teda našej 20 ročnej fakulte, aby sa neustále posúvala dopredu, stále na vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň.“ Poprial fakulte veľa obetavých pedagógov, výskumníkov a ostatných pracovníkov, množstvo vnímavých študentov, uplatniteľných absolventov a len dobré rozhodnutia.
Po slávnostnom otvorení konferencie nasledovali plenárne prednášky. Pre účastníkov bola pripravená aj prehliadka pracovísk fakulty a kultúrno-spoločenské podujatia.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420