Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu TU vo Zvolene

Header

Doplňujúce voľby do Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene

Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene schválil na svojom rokovaní dňa 30. marca 2010 konanie doplňujúcich volieb do AS TU vo Zvolene, a to voľby 1 člena do študentskej časti AS za Drevársku fakultu TU vo Zvolene a 1 člena do zamestnaneckej časti AS za Fakultu environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene.

Voľby bude riadiť volebná komisia, schválená AS TU vo Zvolene 30. 03. 2010, v tomto zložení: 

Ø doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. – LF, predseda volebnej komisie
Ø Bračok Matej – DF
Ø Ing. Lubinszká Zuzana – DF
Ø doc. RNDr. Marková Iveta, PhD. – DF
Ø doc. Ing. Svoreň Ján, CSc. – FEVT
Ø Ing. Mikleš Juraj – FEVT
Ø Ing. Dobrotová Lucia – FEVT

 

A - Doplňujúce voľby do študentskej časti AS za Drevársku fakultu

Voľby do študentskej časti AS TU vo Zvolene za DF sa uskutočnia v dvoch kolách:

  • I. kolo: od 8:00 dňa 7. apríla 2010 do 13:00 dňa 8. apríla 2010.

V prvom kole môže byť za kandidáta na člena AS TU navrhnutý, alebo sa môže prihlásiť, každý študent dennej formy štúdia na DF vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia.
Zoznamy voličov, vzor hlasovacieho lístka pre I. kolo volieb, vrátane volebnej urny budú v čase od 07. 04. 2010 do 08. 04. 2010 umiestnené vo vestibule budovy TU vo Zvolene na prízemí oproti hlavnej vrátnici.

  • II. kolo: od 8:00 dňa 20. apríla 2010 do 13:00 dňa 21. apríla 2010.

Zoznamy voličov, zoznamy kandidátov, ktorí prijmú kandidatúru a vzor hlasovacieho lístka pre II. kolo volieb, vrátane volebnej urny budú v čase od 20. 04. 2010 do 21. 04. 2010 ( do 13:00 !) umiestnené vo vestibule budovy TU vo Zvolene. Voľby sú priame a tajné. Každý člen AO DF, ktorý sa volieb zúčastní, obdrží pri prezentácii hlasovací lístok a bude poučený o spôsobe jeho úpravy. Iné úpravy hlasovacích lístkov ako určí volebná komisia sú neprípustné a hlasovací lístok bude neplatný. V prípade rovnosti počtu platných hlasov sa o novom členovi AS TUZVO rozhodne losovaním 

 

 

VÝSLEDKY  DOPLŇUJÚCICH  VOLIEB 

  • V prvom kole doplňujúcich volieb do AS TU vo Zvolene do študentskej časti za Drevársku fakultu najviac hlasov získali a do II. kola postúpili: Roman Tomašák, Bc. Vladimír Benedik a Ing. Monika Terebesyová
  • V druhom kole doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TU vo Zvolene za DF, konaných 21. apríla 2010, bol zvolený Roman TOMAŠÁK 
  • Na základe výsledkov volieb do zamestnaneckej časti AS TU vo Zvolene za FEVT, konaných dňa 8. apríla 2010, bola do AS TUZVO zvolená Mgr. Elena PIVARČIOVÁ, PhD.

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420