Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. kandidátom na funkciu rektora

Voľby kandidáta na rektora Technickej univerzity vo Zvolene

Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene zvolil na svojom zasadaní v pondelok 10. decembra 2007 za kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene  pre funkčné obdobie rokov 2008 - 2012 prof. Ing. Jána Tučeka, CSc.

Predseda AS TU vo Zvolene doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. odovzdal na rokovaní akademického senátu univerzity 12. 12. 2007 osvedčenie o výsledku volieb kandidáta na funkciu rektora profesorovi J. Tučekovi. Osvedčenie bude zároveň, v zmysle zákona, postúpené cestou ministerstva školstva prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi, ktorý má ústavnú právomoc vymenovať prof. Ing. Jána Tučeka, CSc. za rektora Technickej univerzity vo Zvolene.

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu