Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanie
Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. kandidátom na funkciu rektora

Voľby kandidáta na rektora Technickej univerzity vo Zvolene

Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene zvolil na svojom zasadaní v pondelok 10. decembra 2007 za kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene  pre funkčné obdobie rokov 2008 - 2012 prof. Ing. Jána Tučeka, CSc.

Predseda AS TU vo Zvolene doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. odovzdal na rokovaní akademického senátu univerzity 12. 12. 2007 osvedčenie o výsledku volieb kandidáta na funkciu rektora profesorovi J. Tučekovi. Osvedčenie bude zároveň, v zmysle zákona, postúpené cestou ministerstva školstva prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi, ktorý má ústavnú právomoc vymenovať prof. Ing. Jána Tučeka, CSc. za rektora Technickej univerzity vo Zvolene.

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu