Valné zhromaždenie ŠRVŠ

Delegáti Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), najvyššieho zastupiteľského orgánu študentov vysokých škôl na Slovensku oznamujú, že na ustanovujúcom Valnom zhromaždení v Senci dňoch 8. – 11. 12. 2016, došlo k zvoleniu nového predsedníctva na funkčné obdobie 2 rokov. Ustanovujúceho Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 101 zástupcov slovenských vysokých škôl.
Novým predsedom ŠRVŠ sa stal doterajší tajomník pre propagáciu Bc. Bálint Lovász, študent Vysokej školy múzických umení v Bratislave a podpredsedom Ing. Peter Beňo, študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Zvolenými delegátmi v Študentskej rade vysokých škôl, ktorí si na zasadnutí prevzali z rúk dosluhujúcej predsedníčky Mgr. Jany Šmelkovej menovacie dekréty pre nasledujúce funkčné obdobie dvoch rokov za Technickú univerzitu vo Zvolene sú:
Daniel Čurila (LF)
Ing. Ondrej Bajza (DF)
Bc. Martin Trautenberger (FEE)
Na ustanovujúcom Valnom zhromaždení boli zvolení okrem predsedu a podpredsedu ŠRVŠ, aj predseda a podpredseda Valného zhromaždenia, členovia mandátovej a volebnej komisie, členovia kontrolnej rady, členovia právnej komisie, tajomníci pre zahraničie, propagáciu, akademické záležitosti, vnútro, sociálnu agendu a správca web sídla. Tajomníka pre financie sa nepodarilo zvoliť. Intenzívne bola prerokovaná a pripomienkovaná Metodika rozdelenia dotácie a Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, známy ako „Učiace sa Slovensko“. Následne bolo k týmto dvom bodom odhlasované aj stanovisko. Bola tiež prezentovaná doterajšia činnosť predsedníctva, vízie ďalšieho fungovania, majetkové a finančné stránky, štruktúra a orgány, v ktorých ŠRVŠ má zastúpenie.
Zasadnutia sa ako hostia zúčastnili aj predseda Rady vysokých škôl doc. RNDr. Martin Putala PhD., generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ Mgr. Jozef Jurkovič a člen poradnej komisie pri MŠVVaŠ SR doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.
Nasledujúce Valné zhromaždenie je naplánované o 3 mesiace. V krátkej dobe sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnia prezentácie delegátov TUZVO v ŠRVŠ na zvýšenie povedomia o činnosti ŠRVŠ a na ozrejmenie práv či povinností študentov na Slovensku.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585