Univerzitné osobné príplatky tvorivým zamestnancom Technickej univerzity vo Zvolene
s účinnosťou od 1. mája 2016 zo zdrojov Motivačného fondu TUZVO

Na Technickej univerzite vo Zvolene boli aktualizované priznané osobné príplatky pre tvorivých pracovníkov na všetkých fakultácha súčastiach univerzity, to v súlade s rozvojovým programom Ľudské zdroje Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene, ktorý sa týka hodnotenia, motivácie a odmeňovania zamestnancov. Kritéria na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov vedenie TU vo Zvolene schválilo jednomyseľne dňa 24. mája 2016.

Napriek zložitým ekonomickým podmienkam na vysokých školách na Slovensku bude rozdelená mesačne čiastka 14 000 € zo zdrojov Motivačného fondu, vygenerovaných našou univerzitou a fakultami v rokoch 2014 a 2015 z nedotačnej činnosti, z refundácií projektov, podnikateľskej činnosti, a i. Po vyhodnotení plnenia štyroch kritérií u 302 tvorivých zamestnancov boli 280 tvorivým zamestnancom TU priznané osobné príplatky (OP) na obdobie od 1. mája 2016 do 30. apríla 2017 v rozsahu od 1 do 331 € mesačne. Priemerná výška osobného príplatku predstavuje hodnotu 46,36 €; prostredná hodnota priznaného osobného príplatku je 24,87 €. Aj keď sa jedná o relatívne nízke finančné čiastky, vedenie TU verí, že univerzitné príplatky budú správnym motivačným nástrojom pre zvýšenie výkonnosti pracovníkov univerzity. Zároveň sa nevylučuje doplnenie, resp. navýšenie osobných príplatkov z fakultných zdrojov.

Kritériá na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov TU vo Zvolene v roku 2016Údaje o priznaných osobných príplatkoch

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420