Univerzitné osobné príplatky tvorivým zamestnancom Technickej univerzity vo Zvolene s účinnosťou od 1. marca 2014 zo zdrojov Motivačného fondu TUZVO generovaných v rokoch 2012 a 2013

Header

 

Univerzitné osobné príplatky
tvorivým zamestnancom Technickej univerzity vo Zvolene
s účinnosťou od 1. marca 2014
zo zdrojov Motivačného fondu TUZVO generovaných v rokoch 2012 a 2013

 

Po mnohých rokoch boli na Technickej univerzite vo Zvolene priznané osobné príplatky pre tvorivých pracovníkov na všetkých fakultách a to v súlade s rozvojovým programom Ľudské zdroje Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene, ktorý sa týka hodnotenia, motivácie a odmeňovania zamestnancov. Kritéria na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov vedenie TU vo Zvolene schválilo jednomyseľne dňa 14. februára 2014.
Napriek súčasným nepriaznivým ekonomickým podmienkam na vysokých školách na Slovensku a potrebe racionalizácie na TUZVO bude rozdelená mesačne čiastka 10 000 € zo zdrojov Motivačného fondu, vygenerovaných našou univerzitou a fakultami v rokoch 2012 a 2013 z nedotačnej činnosti, z refundácií projektov, podnikateľskej činnosti, a i. Po vyhodnotení plnenia piatich kritérií u 320 tvorivých zamestnancov boli 258 tvorivým zamestnancom TU priznané osobné príplatky (OP) na obdobie od 1. marca do 31. augusta 2014 v rozsahu od 1 do 296 € mesačne. Priemerná výška osobného príplatku predstavuje hodnotu 31,25 €; prostredná hodnota priznaného osobného príplatku je 16,31 €. Aj keď sa jedná o relatívne nízke finančné čiastky, vedenie TU verí, že sa ich v budúcnosti podarí navýšiť a budú správnym motivačným nástrojom pre zvýšenie výkonnosti pracovníkov univerzity. Zároveň sa nevylučuje doplnenie, resp. navýšenie osobných príplatkov z fakultných zdrojov po schválení rozpočtu univerzity v apríli 2014.

 

Údaje o priznaných osobných príplatkoch:

 

Počet tvorivých zamestnancov 320
Počet tvorivých zamestnancov s OP 258
Aritmetický priemer OP 31,25 €
Medián OP 16,31 €
Min OP 0 €
Max OP 296 €
Počet tvorivých zamestnancov s OP vo výške 0 € 62
Počet tvorivých zamestnancov s OP vo výške 0 až 10 € 59
Počet tvorivých zamestnancov s OP vo výške 10, 01 až 25 € 72
Počet tvorivých zamestnancov s OP vo výške 25,01 až 50 € 65
Počet tvorivých zamestnancov s OP vo výške 50, 01 až 100 € 39
Počet tvorivých zamestnancov s OP vo výške 100, 01 až 200 € 20
Počet tvorivých zamestnancov s OP vo výške nad 200, 01 € 3

 

Kritériá na priznanie osobných príplatkov
pre pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov TU vo Zvolene v roku 2014

 

1. Pedagogická činnosť
Pre pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov - priemer výučby za akademické roky 2011/12 a 2012/13 nad 900 h, ktorý sa bude posudzovať ako
  ► nadvýkon do 900 hodín v celom rozsahu;
  ► nadvýkon od 901 do 1800 hodín v ½ rozsahu;
  ► nadvýkon nad 1800 hodín v ⅓ rozsahu.

2. Podiel publikačnej činnosti v kategórii A1 prepočítanej z podielov autorov z TUZVO za roky 2011 a 2012 evidovaných v CREPČ.

3. Podiel publikačnej činnosti v kategórii B prepočítanej z podielov autorov z TUZVO
za roky 2011 a 2012 evidovaných v CREPČ.

4. Podiel objemu domácich a zahraničných grantov na vedu a techniku získaných zodpovedným riešiteľom v rokoch 2011 a 2012 v kategóriách do 10 tis. EUR/rok, >10 tis. EUR - 50 tis. EUR/rok a >50 tis. EUR/rok v pomere 1 : 2 : 3.
Do hodnotenia nebudú zahrnuté projekty zo ŠF EÚ.

5. Garanti a spolugaranti študijných programov
Osobné príplatky sú stanovené za garantovanie študijných programov v bakalárskom a inžinierskom ŠP a za garantovanie a spolugarantovanie študijných programov v doktorandskom štúdiu a za ukončené konania pri akreditovaných právach na habilitácie a vymenúvacie pokračovania na profesorov v pomere
3 (garant) : 1 (spolugarant) v akademickom roku 2012/13.

 

Kritériá boli schválené vo vedení TU 14. februára 2014

 

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420