Universitas Technica Veterosolii

Pri príležitosti významných jubileí, ktoré pripadajú na rok 2007 - 200 rokov lesníckeho vysokoškolského štúdia na Slovensku a 55 rokov lesníckeho a drevárskeho vysokého školstva vo Zvolene - pripravila Technická univerzita vo Zvolene dve výstavy dokumentujúce jej históriu, súčasnosť i perspektívy univerzity do rokov ďalších.

Universitas Technica Veterosolii
1807 - 1952 - 2007

Je to výstava, ktorú Technická univerzita vo Zvolene pripravila v spolupráci s Múzeom vo Svätom Antone - Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene a ktorá je orientovaná na mapovanie a dokumentovanie počiatkov a histórie lesníckeho a drevárskeho štúdia na Slovensku ako aj Technickej univerzity. Výstava je rozdelená do šiestich tematických častí:

1. časť - Obdobie pred vznikom vysokého lesníckeho školstva na Slovensku ( do roku 1807)
2. časť - Banskoštiavnické obdobie (1807 - 1918)
3. časť - Obdobie bez samostatného vysokoškolského štúdia  zameraného na lesníctvo a drevárstvo (1918 - 1939)
4. časť - Bratislavské obdobie (1939 - 1946)
5. časť - Košické obdobie - Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (1946 - 1952)
6. časť - Zvolenské obdobie - Vysoká škola lesnícka a drevárska (1952 - 1992), dnes Technická univerzita vo Zvolene (1992 - 2007)

  • Slávnostné otvorenie výstavy bude v pondelok 3. septembra 2007 o 14:00

Výstava je umiestnená v priestoroch MSA - Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Námestí SNP a verejnosti je prístupná denne - okrem každého pondelka - v čase od 9:00 do 17:00 v dňoch od 28. augusta 2007 do 27. septembra 2007.

 

Technická univerzita vo Zvolene - súčasnosť a budúcnosť

Je výstava, ktorá prezentuje súčasnú podobu Technickej univerzity vo Zvolene, predtým ( v rokoch 1952 -1992) Vysokej školy lesníckej a drevárskej. Zobrazuje a dokumentuje jej aktuálnu súčasnosť, ako aj perspektívy a trendy do budúcnosti.

  • Slávnostné otvorenie výstavy sa bude konať v pondelok 3. septembra 2007 o 13:15.

Výstava je inštalovaná v priestoroch Študentského domova Ľ. Štúra TU vo Zvolene na Študentskej ulici 17 (stará menza). Verejnosti bude výstava prístupná v pracovných dňoch od 4. septembra 2007 do 5. októbra 2007 v čase od 8:00 do 16:00.

 


Skoč na navigáciu