Technická univerzita vo Zvolene začala nový akademický rok

Technická univerzita vo Zvolene vstúpila do v poradí už 64. akademického roka jeho slávnostným otvorením dňa 21. septembra 2015. Na slávnostnom otvorení boli odovzdané ceny rektora Technickej univerzity vo Zvolene za vedecký prínos, za publikácie knižného charakteru, ako aj cena pre špičkový vedecký tím, ktorý pôsobí na univerzite.

Do nového akademického roka 2015/2016 bolo zapísaných okolo 3 500 študentov. Študenti mali možnosť vybrať si z 21 študijných programov na prvom stupni štúdia, 19 študijných programov na druhom stupni štúdia a z 14 študijných programov na treťom stupni štúdia. Každoročne si Technickú univerzitu vo Zvolene volí viac ako 100 zahraničných študentov prevažne z Českej republiky a Ukrajiny. Zapísaní študenti majú možnosť v rámci programu Erasmus+ vycestovať na štúdium alebo stáž do 19 krajín Európskej únie. V rámci partnerských krajín mimo Európskej únie má Technická univerzita vo Zvolene podpísané bilaterálne dohody s tromi krajinami, a to Srbskom, Ukrajinou a Ruskou federáciou.

Jednoznačne najvýznamnejšou udalosťou uplynulých týždňov bolo oznámenie výsledkov komplexnej akreditácie. Jedným z hlavných výsledkov je vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Technickej univerzity vo Zvolene medzi univerzitné vysoké školy. Ako oznámil predseda Akreditačnej komisie prof. Fišera na tlačovej konferencii, Technická univerzita vo Zvolene sa zaradila medzi 7 najlepších univerzít na Slovensku z celkového počtu 22 hodnotených.

„Vstup do nového 64. akademického roka je pre nás a celú univerzitu významnou udalosťou. Som presvedčený, že všetci naďalej budeme odovzdávať svoje schopnosti a energiu pre rozvoj našej univerzity. Od študentov očakávam, že budú dosahovať také výsledky, ktoré im zabezpečia uplatnenie v profesionálnom živote.“povedal pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

Na slávnostnom otvorení akademického roka sa zúčastnili aj vzácni hostia medzi ktorých patril minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc., poslanec Národnej rady SR Ing. Tibor Lebocký, PhD., štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR doc. Ing. Ján Illavský, CSc., štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jozef Spevár, viceprimátor mesta Zvolen Ing. Jaroslav Stehlík, prednosta Okresného úradu vo Zvolene PhDr. Miroslav Náhlik, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja PaedDr. Juraj Družbacký a predseda Správnej rady univerzity Ing. Miroslav Kusein. Ceremoniálu sa zúčastnili aj prorektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prof. RNDR. Zdenka Gálová, CSc. a prorektor Akadémie umení v Banskej Bystrici PaedDr. Mgr. Peter Vítko.

Účasť študentov a zamestnancov na slávnostnom otvorení akademického roka bola veľmi vysoká. Zúčastnilo sa ho odhadom viac ako 700 ľudí. Toto číslo potvrdzuje, že študenti aj zamestnanci majú záujem o dianie na našej univerzite. Vedenie TU vo Zvolene si to nesmierne váži a srdečne ďakuje.
Zimný semester potrvá do 11. decembra 2015. Výučba v letnom semestri bude prebiehať od 8. februára do 6. mája 2016.


Slávnostné otvorenie akademického roka - hostia.

Príhovor rektora TU vo Zvolene.

Laureáti cien rektora Technickej univerzity vo Zvolene. Zľava: Ing. Zuzana Gallayová, PhD., si prevzala cenu rektora za najlepšiu publikáciu knižného charakteru za rok 2015, cenu rektora za vedecký a umelecký prínos za rok 2015 si prevzali: Ing. Róbert Sedmák, PhD., z Lesníckej fakulty a doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky.

Cenu rektora Technickej univerzity vo Zvolene pre vedecký tím roka získal špičkový vedecký tím z Lesníckej fakulty v zložení: (sprava) prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., prof. Ing. Ladislav Paule, PhD., doc. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD., doc. Ing. Karol Ujházy, PhD., a Ing. Daniel Kurjak, PhD.

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420