Technická univerzita vo Zvolene poskytuje vzdelávanie v 99 študijných programoch

V pondelok 3. októbra 2016 sa na Technickej univerzite vo Zvolene konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 za prítomnosti ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriely Matečnej.

Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) začala akademický rok 2016/2017 s viac ako 3 000 študentmi v 99 študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia. Výučba na Lesníckej fakulte, Drevárskej fakulte, Fakulte ekológie a environmentalistiky, Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky a na univerzitných študijných programoch sa jednotne začala už v pondelok 26. septembra 2016.

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť, Ekonomika a manažment podnikov v drevospracujúcom priemysle a Lesníctvo – to sú v absolútnych číslach najžiadanejšie bakalárske študijné programy na TU vo Zvolene. Pre štúdium na TU sa aj tento rok rozhodlo viac ako 100 zahraničných študentov, najmä z Česka a Ukrajiny.

TUZVO podporuje zlepšovanie jazykových kompetencií študentov, a to aj prostredníctvom zvyšovania počtu študentov vysielaných na zahraničné študijné mobility, praxe a stáže. TUZVO sa okrem programu Erasmus+ zameriava aj na pôsobenie v iných medzinárodných programoch a sieťach, najmä v programe CEEPUS. Rozvíja sa aj spolupráca s Čínskou ľudovou republikou. Od zimného semestra tohto akademického roka TUZVO v spolupráci s Konfuciovým inštitútom pri Univerzite Komenského otvorí Konfuciovu učebňu, v ktorej ponúkne výučbu čínskeho jazyka pre študentov a zamestnancov.

„Čaká nás veľa ďalšej práce. Zásadným cieľom je udržať si status univerzitnej vysokej školy, ktorý sme pred rokom v komplexnej akreditácii získali,“ povedal pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

Na slávnostnom otvorení akademického roka vystúpila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela Matečná, ktorá predniesla povzbudivé slová: „Prajem Technickej univerzite, aby mala stále vôľu a elán napredovať, aby sa ďalej rozvíjala a v rankingoch sa posúvala, pretože nič viac si neprajeme na našom Slovensku, aby ostávali ľudia doma, aby študovali doma, aby sme mali také kvalitné vzdelanie, ktoré by predčilo ostatné univerzity vo svete.“

Nový akademický rok 2016/2017 začal v znamení jubileí. Fakulta ekológie a environmentalistiky oslávila 25. výročie a Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky oslávila 20. výročie svojho vzniku.

Dôležitou investíciou súčasného obdobia je realizácia investičného projektu „Komunikácie a parkoviská v areáli Technickej univerzity vo Zvolene". Projekt rieši havarijný stav príjazdových komunikácií a odstránenie parkovania na zelených plochách. TUZVO ako člen Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, o.z. (NARA-SK) pri stavbe parkoviska využila inovácie a zároveň vyprodukovať nulový odpad. Projekt bol dlhodobo pripravovaný a boli doňho zakomponované požiadavky zainteresovaných inštitúcií najmä z pohľadu ekológie. Časť parkoviska má v sebe zabudované retenčné prvky pre zrážkové vody, je nenáročné na údržbu a je opätovne recyklovateľné po dobe používania. Parkovisko je vybudované z materiálov z recyklovaných odpadov. Projektom sa skvalitnia príjazdové komunikácie a parkovacie miesta v celom areáli. Zabudovaním zariadení na odlučovanie ropných látok sa odstránia možnosti kontaminácie pôdy a vody, čím sa TUZVO stáva lídrom pre uplatňovanie environmentálnych služieb v praxi. Stavebné práce by mali byť ukončené v najbližších dňoch.

Slávnostné otvorenie akademického roka - príhovor rektora TU vo Zvolene.

Príhovor ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriely Matečnej.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420