Technická univerzita vo Zvolene sa stala členkou Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR

Header

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR

 Osem vysokých škôl Slovenskej republiky orientovaných na výskum v technických a prírodných vedných odboroch založilo Zduženie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR, ktoré si za svoj cieľ kladie vytváranie a presadzovanie lepších materiálnych a ekonomických podmienok pre vedeckovýskumnú činnosť na univerzitách. Združenie chcú členské univerzity využiť ako priestor pre zlepšenie vzájomnej kooperácie, intenzifikácie komunikácie, výmeny názorov a informácií a nástroj systematického objasňovania mimoriadneho a nezastupiteľného významu výskumu na vysokých školách pre rozvoj spoločnosti. Pri vysvetľovaní cieľov združenia uviedol pre médiá prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. rektor Slovenskej technickej univerzity, jeden zo signatárov zmluvy o združení: "Naším cieľom je jasnejšie artikulovať potreby, ale aj význam vedeckého výskumu na univerzitách pre slovenskú spoločnosť. Vysoké školy spoločne majú najväčšiu výskumnú kapacitu, ale aj medzinárodne akceptované výkony vo vede, produkované na Slovensku, o čom sa málo vie."

Združenie tvoria:
► Univerzita Komenského v Bratislave
► Slovenská technická univerzita v Bratislave
► Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
► Žilinská univerzita v Žiline
► Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
► Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
► Technická univerzita v Košiciach
► Technická univerzita vo Zvolene

Uvedené vysoké školy plánujú v rámci aktivít združenia spolupracovať aj s ďalšími vysokými školami na Slovensku ako napríklad s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a tiež aj so Slovenskou akadémiou vied.

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318