Technická univerzita vo Zvolene otvorila unikátne pracovisko


Slávnostné otvorenie Haly vedecko-experimentálnych pracovísk

V piatok 7. júna 2013 rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc., predsedom SAV prof. RNDr. Jaromírom Pastorekom, DrSc., predsedom BBSK Ing. Vladimírom Maňkom slávnostne uviedli do života novú Halu vedecko-experimentálnych pracovísk TU vo Zvolene. Na otvorení boli prítomní aj prednosta OÚ Zvolen PhDr. Miroslav Náhlik, viceprimátor mesta Zvolen PaedDr. Juraj Družbacký a tiež generálny riaditeľ Agentúry MŚVVaŠ pre štrukturálne fondy RNDr. Marián Kostolányi. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia dodávateľských organizácií, a to Ing. Marek Paščák člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti Datalan, a.s., Ing. Jozef Mokrý predseda dozornej rady a.s. Datalan, Ing. Marián Ďuratný zo spoločnosti Slovakia Supercomputers a Ing. Patrik Čecho zo spoločnosti Bibus SK s.r.o. Prítomní boli aj členovia vedenia TU vo Zvolene, členovia riešiteľského tímu projektu a ďalší hostia.

Hala vedecko-experimentálnych pracovísk Technickej univerzity vo Zvolene (HVEP) je výsledkom implementácie projektu s názvom: Rekonštrukcia objektov Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na vybudovanie informačno-komunikačných technológií a technické zhodnotenie budov – III. etapa. Projekt bol spolu financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj sumou 3, 87 milióna eur.

V hale sú momentálne dislokované dve unikátne pracoviská, a to virtuálna jaskyňa, ktorá umožňuje 3D simuláciu lesného prostredia a využitím simulačného softvéru SIBYLA predstavuje svetový unikát. Druhým pracoviskom je laboratórium prototypingu, ktorého technologické vybavenie je jedinečné na Slovensku, a v ktorom je možné vyhotovovať prototypy a plne funkčné modely rôznych strojov a zariadení, či súčiastok

A aj niekoľko fotografií:

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Sobota, 27. Mája 2017.
Meniny má Iveta, zajtra Viliam.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56964