Technická univerzita vo Zvolene otvorila unikátne pracovisko


Slávnostné otvorenie Haly vedecko-experimentálnych pracovísk

V piatok 7. júna 2013 rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc., predsedom SAV prof. RNDr. Jaromírom Pastorekom, DrSc., predsedom BBSK Ing. Vladimírom Maňkom slávnostne uviedli do života novú Halu vedecko-experimentálnych pracovísk TU vo Zvolene. Na otvorení boli prítomní aj prednosta OÚ Zvolen PhDr. Miroslav Náhlik, viceprimátor mesta Zvolen PaedDr. Juraj Družbacký a tiež generálny riaditeľ Agentúry MŚVVaŠ pre štrukturálne fondy RNDr. Marián Kostolányi. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia dodávateľských organizácií, a to Ing. Marek Paščák člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti Datalan, a.s., Ing. Jozef Mokrý predseda dozornej rady a.s. Datalan, Ing. Marián Ďuratný zo spoločnosti Slovakia Supercomputers a Ing. Patrik Čecho zo spoločnosti Bibus SK s.r.o. Prítomní boli aj členovia vedenia TU vo Zvolene, členovia riešiteľského tímu projektu a ďalší hostia.

Hala vedecko-experimentálnych pracovísk Technickej univerzity vo Zvolene (HVEP) je výsledkom implementácie projektu s názvom: Rekonštrukcia objektov Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na vybudovanie informačno-komunikačných technológií a technické zhodnotenie budov – III. etapa. Projekt bol spolu financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj sumou 3, 87 milióna eur.

V hale sú momentálne dislokované dve unikátne pracoviská, a to virtuálna jaskyňa, ktorá umožňuje 3D simuláciu lesného prostredia a využitím simulačného softvéru SIBYLA predstavuje svetový unikát. Druhým pracoviskom je laboratórium prototypingu, ktorého technologické vybavenie je jedinečné na Slovensku, a v ktorom je možné vyhotovovať prototypy a plne funkčné modely rôznych strojov a zariadení, či súčiastok

A aj niekoľko fotografií:

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318