Z rokovania Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene

V piatok 26. mája 2017 sa zišla na svojom zasadnutí Správna rada Technickej univerzity vo Zvolene pod vedením jej predsedu Ing. Miroslava Kuseina a za účasti prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora TUZVO prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., prorektora pre pedagogickú prácu TUZVO RNDr. Andreja Jankecha, PhD., a bývalej prorektorky pre rozvoj TUZVO prof. RNDr. Danice Kačíkovej, PhD. Hlavnými bodmi programu v súlade s kompetenciami správnej rady podľa zákona o vysokých školách bolo prerokovanie Výročnej správy o činnosti TUZVO za rok 2016, Výročnej správy o hospodárení TUZVO za rok 2016, návrhu rozpočtu TUZVO na rok 2017, Vyhodnotenie plnenia Dlhodobého zámeru TUZVO za roky 2011 – 2016 a prerokovanie Dlhodobého zámeru rozvoja TUZVO na roky 2017 – 2023. V diskusii viacerí členovia správnej rady ocenili výsledky, ktoré univerzita dosahuje nielen vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti univerzity, ale aj v oblasti hospodárenia.
Správna rada Technickej univerzity vo Zvolene jednomyseľne zobrala so súhlasom na vedomie Výročnú správu o činnosti TUZVO za rok 2016, Výročnú správu o hospodárení TUZVO za rok 2016, Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru TUZVO za roky 2011 – 2016 a Dlhodobý zámer rozvoja TUZVO na roky 2017 – 2023. Správna rada tiež jednomyseľne schválila rozpočet TUZVO na rok 2017.

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430