Spolupráca Technickej univerzity vo Zvolene s ukrajinskými partnermi

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor Slovenskej poľnohospodárskej Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., v dňoch od 23. až 25. mája 2017 absolvovali pracovnú cestu na Ukrajine na pozvanie Ukrajinského vedecko-edukačného konzorcia a Vinickej národnej poľnohospodárskej univerzity. Návšteva sa uskutočnila ako výsledok partnerstva týchto univerzít v rámci Združenia univerzít vyšehradského regiónu (Visegrad University Association), ktorého prezidentom je rektor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Spoločne sa zúčastnili medzinárodnej konferencie „Rozvoj pozemkových vzťahov, organizačná, ekonomická, právna a technologická podpora poľnohospodárstva Ukrajiny", ktorú organizovala Národná poľnohospodárska univerzita v ukrajinskom meste Vinnycia. Na konferencii bolo prítomných viac ako 400 popredných vedcov, učiteľov, vládnych činiteľov, zástupcov verejných inštitúcií a poľnohospodárskych podnikov, za aktívnej účasti slovenských rektorov.

Vinickú národnú poľnohospodársku univerzitu tvorí 6 fakúlt, navštevuje ju približne 15 000 študentov. Jej korene siahajú až do 17. storočia. Sídli v 400-tisícovom meste Vinnycia. Tu sa rektori stretli s rektorom prof. Hrihorym Kaletnikom a vedením univerzity a fakúlt, s cieľom podpísať multilaterálnu zmluvu o spolupráci.

Súčasťou cesty bola návšteva Ukrajinskej akadémie agrárnych vied a jej predstaviteľov a vzájomné oboznámenie sa s cieľmi a poslaním inštitúcií pri rozvíjaní vied o živej prírode. Slovenských rektorov prijal viceprezident akadémie prof. Valeriy Zhuk za účasti členov predsedníctva.

Delegácia podpísala memorandum o spolupráci s Ukrajinským vedecko-edukačným konzorciom. Spoločne hovorili o výmene výskumných a pedagogických pracovníkov, a študentov. Súčasťou odborného programu bola aj návšteva výskumného komplexu a pokusných polí so zameraním na liečivé rastliny, obilniny, strukoviny a pestovanie biomasy.

Na záver konferencie bol prezidentovi Slovenskej rektorskej konferencie a rektorovi Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, CSc., udelený čestný titul Doctor Honoris Causa Ukrajinského vedecko-edukačného konzorcia na pôde Vinickej Národnej poľnohospodárskej univerzity. Čestný titul Dr.h.c. bol taktiež udelený rektorovi SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., a rektorke Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430