Rektorská konferencia rokovala na pôde Technickej univerzity vo Zvolene

Header

Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie na TU vo Zvolene

Na základe iniciatívy rektora Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., sa rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie venované predovšetkým aktuálnej  problematike financovania slovenských vysokých škôl 16. októbra 2013 konalo na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Rektor R. Kropil a vedenie univerzity vytvorili priaznivé podmienky pre rokovanie SRK, ale napriek tomu nemožno jeho obsah a výsledky momentálne označiť za pozitívne. Informácia, ktorá medzitým prebehla slovenskými médiami, reflektovala stanovisko SRK, ktorej členovia boli nútení konštatovať, že vysokoškolské vzdelávanie a veda na vysokých školách nie sú prioritou vlády, tak to aspoň naznačuje vládou schválený návrh štátneho rozpočtu. V stanovisku SRK sa uvádza, že podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 má klesnúť príspevok od štátu pre verejné vysoké školy o približne 20 miliónov eur. V budúcom roku by tak mali dostať približne 434 miliónov eur. Návrh rozpočtu sa teda znižuje o sumu 20,4 milióna eur oproti roku 2013, čo znamená pokles o 4,4 percenta. Podľa SRK je ďalším problémom aj to, že dohodnuté zvýšenie platov na vysokých školách, vyžadujúce sumu 10,5 milióna eur, do návrhu rozpočtu tiež nie je zahrnuté! Podľa slov predsedu SRK prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., takýto rozpočet spôsobí vysokým školám problémy a odrazí sa na kvalite vysokoškolského vzdelávania. Štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Štefan Chudoba, PhD. , ktorý bol na rokovaní SRK prítomný, vysvetľoval stanovisko ministerstva aj tým, že ministerstvo financií SR uložilo MŠVVŠ SR znížiť rozpočet kapitoly školstva o 25 miliónov eur. Zdôraznil tiež, že vysoké školy už teraz majú istú čiastku vyššiu ako 20 miliónov cez Eurofondy. Aj podľa slov rektora TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., však nemožno toto vysvetlenie považovať za relevantné, pretože eurofondy sú využívané na iné ciele a v prípade, že mzdy a ich očakávané zvyšovanie nebude dofinancované spôsobí to univerzitám a aj TU vo Zvolene veľké problémy, ktorých riešenie môže mať dopad aj na počty zamestnancov.

 

Rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., víta členov Slovenskej rektorskej konferencie na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 16. októbra 2013

 

 

Obrázky z rokovania SRK na TU vo Zvolene 16.10. 2013  (Foto: Pavel Koreň, ODT)

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430