Rektor TU vo Zvolene profesor Rudolf Kropil opätovne zvolený za prezidenta SRK

Dňa 30. mája 2016 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 76. riadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, jedného z orgánov reprezentácie vysokých škôl.
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie na zasadnutí zvolili prezídium, ktoré je výkonným orgánom SRK a tvoria ho prezident a dvaja viceprezidenti.
Prezidentom SRK bude v nasledujúcich dvoch rokoch opätovne profesor Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Viceprezidentami SRK budú profesor Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave a profesor Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity v Trnave. Menovaným začne plynúť druhé funkčné obdobie dňom 5. júna 2016.
Rudolf Kropil za priority pokračovania svojho mandátu na čele SRK považuje presadzovanie požiadavky na zvýšenie finančných zdrojov pre vysoké školy z verejných zdrojov, trvalé zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a propagáciu slovenského vysokého školstva v národnom a medzinárodnom prostredí. „Na Slovensku máme kvalitné vysoké školy, ktoré sú konkurencieschopné s krajinami V4; našou nevýhodou je neporovnateľné finančné prostredie s vyspelými krajinami. Ako prezident SRK budem presadzovať zvyšovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a vo vede. Pre realizáciu tohto zámeru je potrebná intenzívna komunikácia vo vnútri vysokoškolského prostredia, ako aj s verejnosťou“, povedal Rudolf Kropil.
V ďalšom programe rektori univerzít a vysokých škôl prerokovali dokument „Zoznam konkrétnych úloh MŠVVaŠ SR na napĺňanie programového vyhlásenia vlády“. SRK sa opätovne zaoberala aj otázkou financovania kontinuálneho prístupu k elektronickým informačným zdrojom aj postupom riešenia dlhodobých problémov súvisiacich s korekciami čerpania štrukturálnych fondov EÚ, uloženým vysokým školám.

Životopis prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc.

Prezídium SRK, zľava: viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

76. zasadnutie SRK na Technickej univerzite vo Zvolene 30. 5. 2016.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418