Rektor TU odovzdal Plakety J. A. Komenského

Na zasadnutí vedenia TU 28. marca 2017 rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. pri príležitosti Dňa učiteľov udelil Plakety J. A. Komenského ako vyjadrenie uznania pedagogickej práce:

1. Prof. Ing. Valérii Messingerovej, CSc. z Lesníckej fakulty za vynikajúce výsledky pri koordinácii pedagogického procesu na LF a dlhoročnú výchovu doktorandov v oblasti lesnej ťažby, logistiky a ergonómie.

2. Doc. Ing. Marekovi Fabrikovi, PhD. z Lesníckej fakulty za progresívne inovácie pedagogického procesu v oblasti didaktiky, vizualizácie a využívania pokročilých technologických riešení pri výučbe.

3. Prof. Ing. Jozefovi Sládekovi, CSc. z Lesníckej fakulty za dlhoročnú a mimoriadnu pedagogickú prácu, výchovu doktorandov a vedecký prínos v oblasti lesníckej zoológie, ekológie živočíchov a ochrany prírody. Prof. Sládek pôsobil na Lesníckej fakulte viac ako 50 rokov.

4. Doc. RNDr. Anne Danihelovej, PhD. z Drevárskej fakulty za dlhoročnú pedagogickú prácu, výchovu doktorandov a vedecký prínos v oblasti akustiky. Doc. Danihelová pôsobí na Drevárskej fakulte viac ako 34 rokov a svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou prácou významnou mierou prispieva k rozvoju fakulty.

5. Doc. Ing. Jurajovi Detvajovi, PhD.z Drevárskej fakulty za zanietený a profesionálny prístup v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti technológií piliarskeho spracovania dreva. Doc. Detvaj sa svojou 45 ročnou pedagogickou prácou na Drevárskej fakulte významným spôsobom podieľa na výchove študentov vo všetkých stupňoch štúdia.

6. Doc. Ing. Eve Michalkovej, CSc. z Fakulty ekológie a environmentalistiky za implementáciu výsledkov bohatej vedeckovýskumnej práce do výučby predmetov, zameraných na oblasť mikrobiológie a technickej mikrobiológie.

7. Doc. Ing. Mariánovi Schwarzovi, CSc. z Fakulty ekológie a environmentalistiky za využitie teoretických znalostí chémie životného prostredia v prepojení na výučbu predmetov zameraných na environmentálne technológie, environmentálne problémy v priemysle a ťažbe, toxikológiu, ekotoxikológiu a humánnu ekológiu.

8. Doc. Ing. Ferdinandovi Bodnárovi, CSc. z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky za aktívny prínos a dlhodobú prácu v prospech Technickej univerzity vo Zvolene a Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky v pedagogickom a vedecko-výskumnom procese v oblasti mechaniky. Doc. Bodnár pôsobí na Drevárskej fakulte a Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky viac ako 40 rokov a svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou prácou významnou mierou prispieva k rozvoju fakúlt.

9. Doc. Ing. Ľubomírovi Naščákovi, CSc. z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky za dlhoročnú pedagogickú prácu, výchovu doktorandov a vedecký prínos v oblasti automatizačnej a riadiacej techniky na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky ako i na Drevárskej fakulte. Počas viac ako 30 ročného pôsobenia na Technickej univerzite sa významným spôsobom podieľal na výchove študentov vo všetkých stupňoch štúdia.

10. PhDr. Jane Luptákovej z Ústavu cudzích jazykov za dlhoročný svedomitý a zodpovedný prístup k študentom a práci, v pedagogickej aj vedecko-výskumnej oblasti. Na Ústave cudzích jazykov pracuje od roku 1995, počas pôsobenia vykonávala funkciu zástupkyne vedúcej ústavu a 7 rokov pôsobila aj ako hlavná redaktorka Univerzitných novín.

Rektor ocenil prínos pedagógov, ktorí sa významným spôsobom podieľajú na výchove študentov a ich prácu v prospech Technickej univerzity. Vedenie univerzity vyjadruje srdečné blahoželanie všetkým oceneným učiteľom.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333