Rektor TU ocenil prácu učiteľov

Na zasadnutí vedenia TU vo Zvolene dňa 11. apríla 2016 rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. pri príležitosti Dňa učiteľov dodatočne odovzdal Plakety J. A. Komenského ako vyjadrenie uznania pedagogickej práce tým, ktorí sa ospravedlnili z neúčasti na rokovaní vedenia TU dňa 30. marca 2016:
· doc. Ing. Margite Jančovej, CSc. z Lesníckej fakulty
v za dlhoročnú pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti ochrany prírody, profesionálny a ľudský prístup pri vyučovaní predmetov starostlivosť o krajinu a ochrana prírody a krajiny. Za vedenie bakalárskych a diplomových prác na LF a FEE TU vo Zvolene. Svojou aktívnou pôsobnosťou zabezpečila nielen odborné vedomosti študentov, ale tiež vzbudila u nich zanietenie pre ochranu prírody a krajiny, ktoré sú nevyhnutné pre život a prácu absolventov univerzity.


· prof. Ing. Ladislavovi Paulemu, PhD. z Lesníckej fakulty
v za dlhoročnú vedeckú a pedagogickú činnosť v oblasti genetiky. Za mimoriadny prínos pri riešení vedeckého výskumu a projektovej činnosti, ako aj zahraničnej spolupráce v problematike lesníckej genetiky, v oblasti vyšších rastlín a živočíchov. Prof. Paule sa významným spôsobom podieľal na výchove študentov vo všetkých stupňoch štúdia, čím zodpovedne prispieval k rozvoju pedagogického procesu v danej oblasti, ako aj garantujúceho pracoviska.


· doc. Ing. Vojtěchovi Navrátilovi, CSc. z Drevárskej fakulty
v za viac ako 40-ročnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť na Drevárskej fakulte v oblasti čalúnenia nábytku, počas ktorej sa podieľal na výchove novej generácie drevárskych odborníkov.

Rektor TU sa poďakoval aj Ing. Eve Ružinskej, MBA, PhD. z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky, ktorá vo februári tohto roku získala titul „doctor honoris causa“ na Lviv Univerzity of Business and Law a titul „honorary professor“ na Lviv Univerzity of Business and Law na Ukrajine. Rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. odovzdal Ing. Eve Ružinskej, MBA, PhD., na požiadanie dekana Drevárskej fakulty Warsaw University of Life Sciences, „Diplom uznania rektora Warsaw University of Life Sciences“ ako vyjadrenie najvyššieho ocenenia za vedecké úspechy a medzinárodnú vedeckú spoluprácu medzi univerzitami.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585