Rektor prijal predstaviteľov odborov

Header

Rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., sa stretol s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

V pondelok 24. februára 2014 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnilo pracovné stretnutie rektora Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV), a to s predsedom zväzu Ing. Pavlom Ondekom a podpredsedom zväzu a predsedom Odborového združenia vysokého školstva a priamo riadených organizácií doc. Ing. Miroslavom Habánom, PhD. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda Rady Univerzitnej odborovej organizácie pracovníkov TU vo Zvolene Ing. Ján Kováč, PhD.
Predseda OZPŠaV P. Ondek ocenil spoluprácu so Slovenskou rektorskou konferenciou pri napĺňaní požiadaviek odborárov smerujúcich k zlepšovaniu financovaniu vysokých škôl na Slovensku. Predseda zväzu spolu s podpredsedom informovali o rokovaniach s predstaviteľmi vlády, vysvetlili súčasnú situáciu v prideľovaní dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám, osobitne k zvyšovaniu platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Podpredseda zväzu informoval o stanovisku vysokoškolských odborárov k Správe o stave školstva na Slovensku. Zároveň bola univerzite ponúknutá možnosť spolupráce s OZ PŠaV na Slovensku v oblasti BOZP.
Rektor TU informoval účastníkov stretnutia, že rozpočet Technickej univerzity vo Zvolene na rok 2014 je v príprave. Zvýšenie platov o 16,00 € bolo realizované všetkým zamestnancom TU vo Zvolene od 1.1.2014. Ďalšie zvýšenie tarifných platov učiteľom o 3 % a 5 % pre nepedagogických zamestnancov zatiaľ zrealizované nebolo. Rektor ďalej informoval, že univerzita sa pravdepodobne nevyhne ozdravným a racionalizačným opatreniam z dôvodu poklesu dotácie MŠVVaŠ  univerzite, ktorá je zapríčinená poklesom počtu študentov. Predseda Rady univerzitnej odborovej organizácie informoval, že na univerzite je podpísaná Kolektívna zmluva na rok 2014. Sociálna oblasť sa okrem iných faktorov odvíja aj od tvorby prostriedkov sociálneho fondu. V závere rektor prof. Ing. R. Kropil, CSc.,  vyzdvihol dobrú spoluprácu s Univerzitnou odborovou organizáciou.
Predstavitelia OZ PŠaV poďakovali rektorovi TU vo Zvolene za spoluprácu s odbormi a korektnosť krokov pri racionalizačných opatreniach.

Ing. Ján Kováč, PhD.

predseda Rady UOO TU vo Zvolene

 

Obrázok z rokovania rektora TU vo Zvolene prof. Ing. R. Kropila, CSc. (prvý sprava) s predsedom OZ PŠaV Ing. P. Ondekom (druhý sprava) a podpredsedom OZ PŠaV doc. Ing. M. Habánom, PhD. (druhý zľava), na ktorom bol prítomný aj predseda Rady UOO TU vo Zvolene  Ing. J. Kováč, PhD. (prvý zľava).

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585