Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na budovanie IKT

Header

Technická univerzita vo Zvolene realizuje projekt  v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila dňa 25. 02. 2008 výzvu na predkladanie projektov, a to v rámci operačného programu Výskum a vývoj – opatrenie 5.1: Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Cieľom tejto výzvy je zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investičných aktivít zameraných na rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom skvalitnenia podmienok, v ktorých prebieha vyučovací proces. Za prioritu sa považuje modernizácia vnútorného vybavenia jednotlivých vysokých škôl.

Technická univerzita vo Zvolene reagovala na túto výzvu a pripravila projekt s názvom „Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie objektov“. Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ projekt schválila a 10. 12. 2008 podpísala s TUZVO zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 4 824 723,54 €.

Projekt TUZVO je zložený zo siedmych čiastkových aktivít a to:
Aktivita 1.1 Zlepšenie vybavenia a modernizácia veľkokapacitných učební
Aktivita 1.2 Zlepšenie vybavenia a modernizácia výukových učební
Aktivita 1.3 Zlepšenie vybavenia a modernizácia laboratórií
Aktivita 1.4 Vybudovanie a modernizácia IKT sieti na internátoch
Aktivita 1.5 Modernizácia informačno-komunikačného systému
Aktivita 1.6 Modernizácia IKT – serverovňa, IP- telefónia - telefónna ústredňa
Aktivita 2.1 Výmena okenných a dverných otvorov.

  • Viac o projekte:

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585