Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na budovanie IKT

Header

Technická univerzita vo Zvolene realizuje projekt  v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila dňa 25. 02. 2008 výzvu na predkladanie projektov, a to v rámci operačného programu Výskum a vývoj – opatrenie 5.1: Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Cieľom tejto výzvy je zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investičných aktivít zameraných na rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom skvalitnenia podmienok, v ktorých prebieha vyučovací proces. Za prioritu sa považuje modernizácia vnútorného vybavenia jednotlivých vysokých škôl.

Technická univerzita vo Zvolene reagovala na túto výzvu a pripravila projekt s názvom „Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie objektov“. Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ projekt schválila a 10. 12. 2008 podpísala s TUZVO zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 4 824 723,54 €.

Projekt TUZVO je zložený zo siedmych čiastkových aktivít a to:
Aktivita 1.1 Zlepšenie vybavenia a modernizácia veľkokapacitných učební
Aktivita 1.2 Zlepšenie vybavenia a modernizácia výukových učební
Aktivita 1.3 Zlepšenie vybavenia a modernizácia laboratórií
Aktivita 1.4 Vybudovanie a modernizácia IKT sieti na internátoch
Aktivita 1.5 Modernizácia informačno-komunikačného systému
Aktivita 1.6 Modernizácia IKT – serverovňa, IP- telefónia - telefónna ústredňa
Aktivita 2.1 Výmena okenných a dverných otvorov.

  • Viac o projekte:

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Sobota, 27. Mája 2017.
Meniny má Iveta, zajtra Viliam.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56964