Prvé stretnutie k projektu ALTERFOR

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa v dňoch 8.-10. novembra 2016 uskutoční prvé pracovné stretnutie projektu ALTERFOR (Alternative models and robust decision making methods for future forest management), financovaného v rámci výzvy HORIZONT 2020. Na riešení projektu a príprave pracovného stretnutia sa podieľajú pracovníci dvoch katedier Lesníckej fakulty – Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie a Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva, pod vedením prof. Ing. Jána Tučeka, CSc.

Cieľom pracovného stretnutia je predstavenie úloh a harmonogramu nasledujúcej fázy riešenia projektu. Súčasťou stretnutia je aj exkurzia na území lesného Odštepného závodu Kriváň, na ktorom sa nachádza záujmové územie. Cieľom exkurzie je predstavenie spôsobov obhospodarovania v rôznych typoch lesných porastov s nadväznosťou na riešenie projektu ALTERFOR. Po exkurzii je naplánovaná diskusia o aktuálnej situácii v lesnom hospodárstve so zástupcami aktérov lesného hospodárstva.

Diskusie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národného lesníckeho centra, Lesov SR š.p., CHKO Poľana a zástupcovia súkromných obhospodarovateľov lesa. Stretnutia sa zúčastní 43 účastníkov z 11 štátov (Belgicko, Holandsko, Írsko, Litva, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko, Taliansko, Turecko).

Príspevok vznikol vďaka projektu ALTERFOR, financovaného Európskou úniou v rámci programu HORIZONT 2020 „Výskum a inovácie“ (projekt č. 676754).

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585