Projekt IKT predĺžený do 31.08.2010

Header

Rekonštrukcia objektov Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie objektov

Technická univerzita vo Zvolene realizuje dopytovo orientovaný projekt s názvom: “Rekonštrukcia objektov Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov“. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho spoločenstva a realizovaný v rámci operačného programu Výskum a vývoj, v prioritnej osi č. 5 – Infraštruktúra vysokých škôl v rámci opatrenia programu: 5. 1 – Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Ukončenie realizácie projektu bolo naplánované na koniec februára 2010. Podpisom dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 16. 11. 2009 sa realizácia projektu predlžuje z plánovaných 15 mesiacov na 21 mesiacov, čo znamená, že projekt sa realizuje až do 31. 08. 2010. Tento časový posun bol nevyhnutný pre riadne naplnenie projektu.

K posunu ukončenia realizácie projektu došlo u nasledovných aktivít:

  • Aktivita 1.2 Zlepšenie vybavenia a modernizácia výukových učební
  • Aktivita 1.3 Zlepšenie vybavenia a modernizácia laboratórií
  • Aktivita 1.4 Vybudovanie a modernizácia IKT sieti na internátoch

 

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430