Projekt ALTERFOR

ALTERFOR (Alternative models and robust decision making methods for future forest management) je medzinárodný projekt v rámci výzvy HORIZONT 2020, ktorý začal 1. apríla 2016 a dĺžka trvania je plánovaná na 54 mesiacov. Cieľom projektu ALTERFOR je poskytnúť vylepšené a nové prístupy v obhospodarovaní lesa, ktoré budú dostatočne odolné voči klimatickej zmene, zvyšujúcemu sa tlaku zo strany využívania bioenergií, vývoju globálneho trhu a tiež zvyšujúcemu sa záujmu o les zo strany verejnosti. Na projekte spolupracujú akademickí a neakademickí partneri z 11 krajín – Belgicko, Holandsko, Írsko, Litva, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko, Taliansko, Turecko. Slovensko je zastúpene riešiteľským tímom z Technickej univerzity vo Zvolene: Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Ing. Róbert Sedmák, PhD., Dr. Ing. Yvonne Brodrechtová, Ing. Róbert Smreček, PhD., Ing. Ján Bahýľ, PhD., Ing. Michal Bošeľa, PhD. Všetky krajiny majú formálneho neakademického partnera až na Holandsko a Slovensko. Čiastočne úlohu neakademického partnera zastúpi za slovenskú stranu štátny podnik LESY SR. Počas riešenia projektu sa očakáva aj úzka spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom.

Na pôde Švédskej poľnohospodárskej univerzity v Alnarpe sa 5. – 8. apríla sa konalo úvodné stretnutie riešiteľov projektu, ktorého sa zúčastnili zástupcovia akademických a neakademických partnerov. Predstavili sa hlavné ciele projektu, organizačná štruktúra, časový harmonogram riešenia a úlohy na najbližšie obdobie. Stretnutia sa zúčastnila časť riešiteľského kolektívu TU vo Zvolene v zastúpení Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Ing. Róbert Sedmák, PhD., Dr. Ing. Yvonne Brodrechtová a Ing. Róbert Smreček, PhD. Nasledujúce pracovné stretnutie projektu ALTERFOR sa bude konať 8. – 10. novembra 2016 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.

Príspevok vznikol vďaka projektu ALTERFOR, financovaného Európskou úniou v rámci programu HORIZONT 2020 „Výskum a inovácie“ (projekt č. 676754).

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585