Prednáška ministra životného prostredia Petra Žigu na Technickej univerzite vo Zvolene

Ministra životného prostredia Petra Žigu uviedol a prítomných oboznámil s jeho odborným životopisom rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. V prvej časti prednášky minister predstavil svoj rezort. Hovoril o priamo riadených organizáciách ministerstva životného prostredia aj v kontexte možného priestoru pre študentov, ktorí by chceli robiť niečo v ochrane prírody. Ďalej študentov a všetkých prítomných oboznámil s hlavnými oblasťami životného prostredia, ktoré súvisia s hospodárskym rastom. Prvá oblasť sa týkala vodného hospodárstva. Minister rozprával o preventívnych opatreniach pred povodňami, ktoré zasahujú Slovensko čoraz častejšie v dôsledku zmien klímy. Druhá oblasť, o ktorej minister hovoril, bola geológia. Problematika environmentálnych záťaží a havarijných zosuvov bola aj predmetom diskusie po prednáške. Azda najzaujímavejšia oblasť životného prostredia, o ktorej minister prednášal, bola odpadové hospodárstvo. Sám tvrdí, že s pojmom hierarchia odpadového hospodárstva sa stretol až počas svojho pôsobenia na ministerstve. Podelil sa aj o plány rezortu životného prostredia v problematike odpadového hospodárstva. Chcel by, aby sa na Slovensku tvorilo menej čiernych skládok a aby sa viac odpadu opätovne spracovávalo.

Po prednáške nasledovala zaujímavá diskusia, do ktorej sa zapojili zamestnanci a študenti. Prítomných zaujímala nielen problematika environmentálnych záťaží, ale aj spory medzi lesníkmi a ochranármi. V diskusii vystúpil aj rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., ktorý povedal, že TU vo Zvolene je médium pre riešenie sporov medzi lesníkmi a ochranármi, pretože práve na pôde Technickej univerzity môže dochádzať ku konsenzu medzi týmito oblasťami. Otázku na ministra mal aj dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky (FEE) doc. Ing. Branko Slobodník, PhD., ktorý sa pýtal na možnosti spolupráce FEE a Ministerstva životného prostredia. Minister uviedol, že by veľmi rád privítal spoluprácu a zapájanie sa akademickej obce do tvorby legislatívy.

Na prednáške sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jozef Spevár a aj poslanci Národnej rady SR Ing. Tibor Lebocký, PhD. a PhDr. Ján Senko.

Na rokovaní po skončení prednášky sa minister Žiga a rektor Kropil dohodli na príprave zmluvy o spolupráci medzi MŽP SR a TUZVO, ako aj o možnosti prijatí stážistov na ministerstvo z radov študentov.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420