Pracovné stretnutie o aktuálnych otázkach spojených s ukončovaním komplexnej akreditácie vysokých škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou zorganizovalo pracovné stretnutie k diskusii o aktuálnych otázkach spojených s ukončovaním komplexnej akreditácie vysokých škôl.

Na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 10. júna 2015 na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prijalo pozvanie takmer 200 účastníkov – rektorov a prorektorov vysokých škôl, dekanov a prodekanov fakúlt, ako aj administratívnych zamestnancov zodpovedných za vzdelávanie, resp. akreditáciu študijných programov. Cieľom stretnutia, ktoré viedol prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., bolo vytvorenie priestoru na zodpovedanie otvorených otázok v súvislosti s odporúčaním MŠVVaŠ SR pre vysoké školy v súvislosti s prebiehajúcou komplexnou akreditáciou ich činností a organizáciou akademického roka 2015/2016.
Hlavným bodom programu bolo vystúpenie riaditeľa odboru vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR Mgr. Jozefa Jurkoviča, ktorý po prezentácii na tému „Ako ďalej po komplexnej akreditácii činností vysokých škôl“ odpovedal na otázky z pléna.

Prezentácia riaditeľa odboru VŠ vzdelávania MŠVVaŠ SR Mgr. Jozefa Jurkoviča

Na fotografii zľava: riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR Mgr. Jozef Jurkovič, prezident SRK a rektor TUZVO prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585