Pozorované posuny v rozšírení drevín vysvetľujú ich vekové štádiá a nie klimatická zmena.

Máliš F., Kopecký M., Petřík P., Vladovič J., Merganič J., Vida T. (2016): Life stage, not climate change, explains observed tree range shifts. Global Change Biology: doi:10.1111/gcb.13210

Globálne otepľovanie spôsobuje zmeny v rozšírení organizmov na Zemi. Ide predovšetkým o posuny rozšírenia smerom ku pólom, alebo do vyšších nadmorských výšok. V prípade drevín však nebol pozorovaný jednoznačný trend, skôr naopak, výsledky výskumu doteraz realizovaného najmä v oblasti Severnej Ameriky a Európy sú pomerne rôznorodé až protichodné. Poukazujú pritom na iné príčiny, ktoré spôsobili zmeny v rozšírení drevín, ako napríklad vzájomnú konkurenciu medzi druhmi alebo zmeny v obhospodarovaní lesov. Veľmi významným aspektom drevín je dlhovekosť a s tým súvisiaca znížená schopnosť ich migrácie v porovnaní s krátkovekými rastlinami. Prirodzene sa teda predpokladá, že reakciou drevín na zmenu prostredia (napríklad oteplenie) by mala byť regenerácia na nových stanovištiach, na ktorých sa dreviny daného druhu doposiaľ nevyskytovali. Na základe tohto predpokladu viaceré vedecké práce hodnotia rozdiely medzi rozšírením mladých a dospelých jedincov drevín (vekových štádií) a pozorované zmeny pripisujú klimatickej zmene. Opomínajú pritom dôležitú vec, a síce, že rozdiely v rozšírení mladých a dospelých jedincov drevín môžu byť prirodzené a nie vyvolané zmenou klímy.
Medzinárodný kolektív vedcov z Technickej univerzity vo Zvolene, Národného lesníckeho centra a Českej akadémie vied vo svojej práci publikovanej v prestížnom vedeckom časopise Global Change Biology prináša odpoveď na túto problematiku. Analýza rozsiahlych a svetovo jedinečných údajov z výskumných plôch v Slovenskej časti Karpát ukázala niekoľko zaujímavých výsledkov. Doterajšia zmena klímy nespôsobila výrazné posuny v rozšírení drevín do vyšších nadmorských polôh, ale čo je ešte dôležitejšie, v prípade niektorých druhov drevín bol pozorovaný rozdiel v rozšírení medzi mladými a dospelými jedincami bez ohľadu na to, či išlo o obdobie pred zmenou klímy alebo už počas jej priebehu. Tento rozdiel bol pritom v obidvoch obdobiach veľmi podobný, čo jasne poukázalo na fakt, že rozdiely v rozšírení vekových štádií v súčasnosti sú prirodzenou vlastnosťou drevín a nie sú vyvolané prebiehajúcou klimatickou zmenou. Ďalší výskum musí tieto nové poznatky zohľadniť pri objasňovaní súčasnej odozvy drevín na klimatické zmeny, ako aj pri predpovediach rozšírenia drevín v budúcnosti.

Práca je dostupná online na http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.13210/full.

Práca bola podporená viacerými projektami agentúry APVV (APVT-27-009304, APVV-0632-07, SK-CZ-0123-11, APVV-14-0086, APVV-0593-12 ) a VEGA (1/0362/13).

Kontaktná osoba:
Ing. František Máliš, PhD.
email: malis@tuzvo.sk
tel: 045 5206 232

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420