Expozícia Technickej univerzity vo Zvolene na celoštátnej poľovníckej výstave POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA 2016

Slovenská poľovnícka komora (SPK) usporiadala v dňoch 9. – 12. júna 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA 2016. SPK v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve organizuje celoštátnu poľovnícku výstavu raz za päť rokov. Cieľom výstavy je zhodnotiť kvalitu chovu zveri a správnosť lovu zveri. Na najväčšom stretnutí poľovníkov za posledných päť rokov boli predstavené najlepšie poľovnícke trofeje zo Slovenska a zahraničia, poľovnícka kultúra, história a tradície poľovníctva. Vystavené boli tiež výtvarné, fotografické, literárne a filmové diela s tematikou prírody, novinky poľovníckej vedy a výskumu, lovecké zbrane, poľovnícka móda a gastronómia. Súčasťou programu bola Medzinárodná súťaž vo vábení jeleňov, ukážky poľovníckej kynológie, sokoliarstva, lukostreľby a loveckej hudby. Poľovnícku, ale aj laickú verejnosť mohli zaujať zážitkové hry pre deti a ich rodičov, zamerané na poznávanie prírody a života lesnej zveri. Na výstave sa prezentovali aj významné štátne inštitúcie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie, pedagogické ustanovizne, ktoré sa venujú problematike manažovania prírody, lesov a zveri na Slovensku. Nechýbali ani komerční vystavovatelia potrieb pre poľovníctvo a outdoor.

Technickej univerzite vo Zvolene, ako vysokoškolskej ustanovizni vychovávajúcej lesníkov a poľovníkov z povolania bol pre účely svojej prezentácie poskytnutý výstavný priestor na ploche 27 m2. Lesnícka fakulta formou posterov, vybraných záverečných prác (bakalárske, inžinierske a dizertačné), odbornej študijnej literatúry, odborných publikácií a separátov, propagačných materiálov a trojrozmerných zbierkových preparátov, priblížila profil absolventa akreditovaného študijného programu Aplikovaná zoológia a poľovníctvo návštevníkom a potenciálnym záujemcom o štúdium na TU. V oblasti poľovníctva autori expozície TU prezentovali problematiku trvalo udržateľného poľovného hospodárstva v podmienkach trhového hospodárstva s aplikáciou na moderné ekologicko-ochranárske funkcie poľovníctva, komerčné problémy manažmentu poľovníctva, spôsobu chovu a starostlivosti o zver vrátane veterinárnej, výkonu vybraných lektorských a skúšobných činností, projekčných prác odborne spôsobilej osoby a poľovníckych funkcií.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418