Technická univerzita vo Zvolene podpísala Memorandum o spolupráci so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie

V piatok 16. septembra 2016 rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., slávnostne podpísal Memorandum o spolupráci s generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra Európskej komisie (The Joint Research Centre of the European Commission – JRC EC) prof. RNDr. Vladimírom Šuchom, DrSc.

„Základné zameranie Spoločného výskumného centra je využívanie vedeckých poznatkov pre kvalitnejšie rozhodovania európskych inštitúcií,“ priblížil fungovanie JRC jeho generálny riaditeľ prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc.

Technická univerzita vo Zvolene je jedna z popredných vysokých škôl na Slovensku a jediná, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie v oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie a environmentálnej a výrobnej techniky. TU vo Zvolene sa dohodla na spolupráci s JRC EC vo viacerých oblastiach, ako súekosystémové služby lesa a biodiverzita, lesníctvo a zmena klímy, udržateľné využívanie lesov v meniacich sa podmienkach a bioekonomika v lesníctve.

Jednotlivé body memoranda budú napĺňať viacerí vedeckí pracovníci TU vo Zvolene," skonštatoval dekan Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliam Pichler.

Prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., je od roku 2014 generálnym riaditeľom JRC EC, jednej z najvýznamnejších výskumných inštitúcií v Európe. Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene mal aj zaujímavú prednášku o cestách k zvyšovaniu impaktu vo vede a pri tvorbe politík.

„Prednáška nám dala vízie, kadiaľ bude veda na Slovensku a v Európe kráčať. Prišiel medzi nás v symbolický deň, kedy je v Bratislave samit lídrov EÚ. Považujem to za veľkú symboliku a teším ma to, lebo určite na to nezabudneme,“ povedal po prednáške rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318