Minister školstva pokrstil našu učebnicu

Čo Vás napadne, keď sa povie „environmentálna výchova“? „Spolupráca. Cesta zmeny. Príroda. Hodnoty. Čas. Drina.“ Aj takéto výrazy zaznamenali na lístočky učiteľky a učitelia z rôznych kútov Slovenska 9. 10. 2015 na slávnostnej certifikácii medzinárodného programu Zelená škola v Piešťanoch. Následne sme práve ich slovami pokrstili prvú vysokoškolskú učebnicu „Environmentálna výchova v súvislostiach“ (vydali Technická univerzita vo Zvolene a CEEV Živica, 2015). Krstnými rodičmi sa stali Juraj Draxler (minister školstva, vedy, výskumu a športu), Juraj Hipš (riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica), Peter Bednár (Západoslovenská energetika, a. s.), Zuzana Gallayová (TUZVO) a Zuzana Dovalová (CEEV Živica).

Predmet Environmentálna výchova sa učí na Fakulte ekológie a environmentalistiky od jej založenia. Snažíme sa o jej prepojenie s praxou - spolupracujeme s rôznymi organizáciami, realizujeme projekty, študenti robia celú škálu dobrovoľníckych aktivít. Učebnica k predmetu doposiaľ chýbala. S Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica sme oslovili osobnosti, ktoré sa environmentálnemu vzdelávaniu roky venujú na vedeckej, formálnej či neformálnej úrovni: 13 autorov z troch krajín (Kanada, Česká republika, Slovensko), z troch univerzít (Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Britskej Kolumbie, Masarykova univerzita), z vedeckého ústavu (Geografický ústav SAV), troch mimovládnych organizácií (Sustainability Frontiers, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání) a súkromného sektora (firma na hodnotenie a testovanie žiakov EXAM testing, spol. s r. o.). Traja profesori, docent, odborní asistenti, lektori ekocentier a vydavateľ časopisu Dobrá škola zostavili učebnicu plnú príkladov, praktických skúseností, osvedčených metód a zadaní.

Vladimír Burjan sa zamyslel nad premenou úlohy školy počas rôznych období, cieľmi a obsahom vzdelávania, charakterizoval špecifiká environmentálnej výchovy. Environmentálna výchova od svojho vzniku kráčala rôznymi cestami, stála na mnohých križovatkách, ktoré na príkladoch opísal Jan Činčera. Aký je jej zmysel,aké sú jejhodnoty a ciele? S akými mýtami sa v environmentálnej výchove stretávame? Odpovede prináša Aleš Máchal. Čo ovplyvňuje vzťah človeka k prírode a životnému prostrediu? Prečo ľudia (ne)chránia životné prostredie? Túto náročnú problematiku spracoval Jan Krajhanzl. Mikuláš Huba zmapovalvývoj hnutia ochrancov prírody, pamiatok a životného prostredia, ktorý je východiskom pre pochopenie súčasného diania. Súbežne sa vyvíjala environmentálna výchova - jej korene a analýzu aktuálneho stavu opísal Richard Medal.So Zuzanou Gallayovou nahliadneme do našich škôl - dozvieme sa napr., ako sa environmentálna výchova realizuje v rôznom veku či ako pripraviť výučbový program. Najväčší environmentálne-výchovno-vzdelávací program na svete Zelená škola/Eco-schools predstavila Miroslava Piláriková. Evaluáciu programov environmentálnej výchovy, jej potrebu, úskalia aj využitie spracoval Jan Činčera. S Vanessou de Oliveira Andreotti a Zuzanou Labašovou sa pozrieme na vzdelávanie a výchovu z pohľadu pôvodných národov aj prostredníctvom príbehov a pohľadu očami "tých druhých". Vynárajúce sa dimenzie globálnej environmentálnej výchovy s príkladmi realizovaných projektov podáva kapitola autorov David Selby a Fumiyo Kagawa. Svetom existenciálnej envirovýchovy a nových prístupov k transformácii vedomia a ochrane životného prostredia nás prevedie Juraj Hipš.

Odborné posudky spracovali prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. (Katolícka univerzita v Ružomberku), doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (Masarykova univerzita v Brne, Česká republika)a doc. Ing. Gita Jančová, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene). Učebnica je určená pre študentov Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene k predmetu Environmentálna výchova. Vzhľadom na rozmanitosť spracovaných kapitol a množstvo rôznych zadaní však veríme, že ju využijú aj na iných pracoviskách.

Publikácia bola vydaná v rámci projektu „Globálne vzdelávanie v súvislostiach“, ktorý bol finančne podporený Slovak Aid v rámci výzvy č. SAMRS/2014/RV.

Čo zaželať novej publikácii? Nech je čítaná. Čítaná s premýšľaním. Veď „Čítať bez rozmýšľania je ako jesť bez vychutnávania,“ vraví Edmund Burke.

Záujemcovia o učebnicu kontaktujte Ing. Zuzanu Gallayovú, PhD. (kl. 227). Vďaka grantovej podpore je dostupná zdarma (limitovaný náklad).

Obálka novej učebnice z predmetu Environmentálna výchova.

Krstní rodičia novej učebnice: Zuzana Gallayová z Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585