Minister školstva Juraj Draxler navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene

Úvodné pracovné rokovanie s rektorom TU vo Zvolene Rudolfom Kropilom bolo venované otázkam rozvoja TU vo Zvolene, plánom a zámerom univerzity na najbližšie obdobie, účasti TU vo výzvach operačných programov EÚ, ďalej procesu komplexnej akreditácie, otázkam tvorby metodiky a rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu, výsledkom hospodárenia a rozpočtu TU na rok 2015.
Po pracovnom stretnutí hostia navštívili Laboratórium molekulárnej genetiky Katedry fytológie Lesníckej fakulty. Na základe výzvy Akreditačnej komisie k projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ bol kolektív vedecko-pedagogických pracovníkov z katedry navrhnutý ako špičkový tím v oblasti výskumu 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy, s názvom špičkového tímu: Biologické základy pestovania lesa s jeho vedúcim Dušanom Gömörym.
V Hale vedecko-experimentálnych pracovísk TU hostia z ministerstva školstva navštívili laboratórium virtuálnej reality, ktoré spravuje Katedra hospodárskej úpravy lesa a geodézie (KHÚLaG) Lesníckej fakulty. Oboznámili sa s rastovým modelom SIBYLA na prognózovanie vývoja lesa, ktorý bol vyvinutý pracovníkmi katedry. Zároveň si prezreli zariadenie slúžiace na zobrazovanie virtuálneho lesa s názvom CAVE. Vedúci KHÚLaG Marek Fabrika informoval ministra školstva o využívaní rastového simulátora a zariadenia CAVE v procese výučby, vedeckého výskumu a praxe. Približne 20 vedeckovýskumných a pedagogických zamestnancov univerzity a viac ako 100 študentov 2. a 3. stupňa štúdia ich ročne využíva v rámci učebných predmetov „Počítačom podporované modelovanie lesa“ a „Informatika“. Okrem toho v rámci popularizácie vedy zariadenie CAVE ročne navštívi cca 1000 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska.
Na záver si hostia prezreli učebne B3 a B8, ktoré boli zrekonštruované v rámci projektu s príspevkom zo štrukturálnych fondov EÚ, ďalej učebne v štádiu prebiehajúcej rekonštrukcie B2 a B9 a učebňu B 10 pred rekonštrukciou.

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rudolf Kropil, rektor TU vo Zvolene a Ladislav Paule, vysokoškolský učiteľ Katedry fytológie v Laboratóriu molekulárnej genetiky.

Zľava: Peter Valent, doktorand KHÚLaG, Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rudolf Kropil, rektor TU vo Zvolene a Marek Fabrika, vedúci KHÚLaG v Laboratóriu virtuálnej reality Katedry hospodárskej úpravy lesa a geodézie.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 28. Júna 2017.
Meniny má Beata, zajtra Petra, Peter, Pavol.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57190