Mimoriadne zasadnutie SRK

V stredu 20. apríla 2016 sa na SPU v Nitre zišla na mimoriadnom zasadnutí Slovenská rektorská konferencia. Hlavným bodom jej rokovania bol návrh Programového vyhlásenia vlády SR. SRK prijala stanovisko k návrhu Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020.

Slovenská rektorská konferencia, orgán reprezentácie vysokých škôl, sa oboznámila s návrhom Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a oceňuje záujem vlády SR o zvyšovanie kvality a rozvoj slovenského školstva a vedy.

Slovenská rektorská konferencia potvrdzuje požiadavky vysokých škôl vyjadrené v Deklarácii partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR zo dňa 17. 2. 2016.

Slovenská rektorská konferencia žiada zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na vysokých školách.

Slovenská rektorská konferencia dôrazne žiada plnenie záväzku SR v oblasti financovania výskumu a vývoja vyplývajúceho zo stratégie Európa 2020.

Slovenská rektorská konferencia podporuje úsilie o reformu školstva, jeho lepšie financovanie a posilnenie akademického výskumu na Slovensku. Vyjadrenie názorov partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve preto považuje za oprávnené a legitímne.

Slovenská rektorská konferencia je pripravená podieľať sa na tvorbe strategických opatrení pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády SR a riešení nahromadených problémov.


Rektorská konferencia podporuje úsilie o reformu školstva - www.webnoviny.sk, www.sme.sk


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 26. Mája 2017.
Meniny má Dušan, zajtra Iveta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56959