Mimoriadne zasadnutie SRK

V stredu 20. apríla 2016 sa na SPU v Nitre zišla na mimoriadnom zasadnutí Slovenská rektorská konferencia. Hlavným bodom jej rokovania bol návrh Programového vyhlásenia vlády SR. SRK prijala stanovisko k návrhu Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020.

Slovenská rektorská konferencia, orgán reprezentácie vysokých škôl, sa oboznámila s návrhom Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a oceňuje záujem vlády SR o zvyšovanie kvality a rozvoj slovenského školstva a vedy.

Slovenská rektorská konferencia potvrdzuje požiadavky vysokých škôl vyjadrené v Deklarácii partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR zo dňa 17. 2. 2016.

Slovenská rektorská konferencia žiada zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na vysokých školách.

Slovenská rektorská konferencia dôrazne žiada plnenie záväzku SR v oblasti financovania výskumu a vývoja vyplývajúceho zo stratégie Európa 2020.

Slovenská rektorská konferencia podporuje úsilie o reformu školstva, jeho lepšie financovanie a posilnenie akademického výskumu na Slovensku. Vyjadrenie názorov partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve preto považuje za oprávnené a legitímne.

Slovenská rektorská konferencia je pripravená podieľať sa na tvorbe strategických opatrení pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády SR a riešení nahromadených problémov.


Rektorská konferencia podporuje úsilie o reformu školstva - www.webnoviny.sk, www.sme.sk


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585