Merry Christmas and Happy New Year 2009

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti, vážení priatelia!

Želám všetkým zamestnancom, študentom, absolventom, partnerom a sponzorom, priateľom a priaznivcom našej Technickej univerzity, aby sme si mohli užiť Vianočné sviatky a dni voľna, čo najpríjemnejšie, najpokojnejšie, v kruhu svojich najbližších a najmilších.
Oddýchnime si, zotavme sa, upevnime si svoje zdravie, nadobudnime nových síl i odhodlania, zabudnime na všetky problémy a starosti. V dnešnom modernom, niekedy zbytočne uponáhľanom svete, klesá počet chvíľ, ktoré môžeme venovať odpočinku. Nech nás teda spokojnosť, dobrá nálada, sviatočná vianočná pohoda spoločne sprevádza v každom okamihu každého voľného dňa.
Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti, vážení priatelia!
Stojíme na prahu nového, určite prelomového, roku 2009. Verím, že sa úspešne prispôsobíme novým výzvam a rok 2009 sa pre nás stane úspešnejším než roky predchádzajúce. Som presvedčený, že spoločne sa nám to podarí. Nech sa teda nový rok 2009 stane pre našu univerzitu a pre nás všetkých obdobím činorodej práce, podopretej najmä dobrým zdravím a úspechmi v profesionálnom i súkromnom živote.

Ján Tuček
rektor TU vo Zvolene


Skoč na navigáciu