Kolektívna zmluva na rok 2017

V Kolektívnej zmluve na rok 2017 boli kolektívnym vyjednávaním dohodnuté niektoré zmeny oproti roku 2016:

  • V. časť - Článok 16 – Tvorba sociálneho fondu

bod 2b) Ďalší prídel do sociálneho fondu bol zvýšený v roku 2017 z 0,10 % na 0,15 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných na výplatu za kalendárny rok.

  • V. časť - Článok 18 – Ochrana práce a starostlivosť o zamestnancov

bod 6 „v súlade s § 152 ods. 8 písm. a) ZP zamestnávateľ poskytne zamestnancom stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení počas celodenného vnútrofiremného vzdelávania, ďalej v čase čerpania dovolenky a celodennej prekážky v práci“.

  • PRÍLOHA B – Zásady použitia sociálneho fondu

bod 6 „Príspevok zo SF pri súvislej práceneschopnosti dlhšej ako 3 mesiace (doposiaľ boli 4 mesiace) vo výške 130,00 €“.

bod 11 „Individuálny príspevok na regeneráciu pracovnej sily vo výške 35,00 € je možné využiť na športové aktivity, regeneračné aktivity, kultúrne podujatia a korekčnú optickú pomôcku, pričom príspevok sa zamestnancovi vyplatí raz ročne. Zosumarizované doklady o platbe predkladajú zamestnanci jedenkrát v roku na ORĽZ, najneskôr do 10. decembra príslušného kalendárneho roka“.

  • PRÍLOHA D – Zásady pre prideľovanie kúpeľnej liečby

bod 1 „Pod kúpeľnou liečbou pre účely tejto kolektívnej zmluvy rozumieme ambulantnú kúpeľnú liečbu, kúpeľnú liečbu pridelenú zdravotnou poisťovňou, kúpeľnú liečbu hradenú samoplatcom a kúpeľno-rehabilitačné pobyty v Slovenských liečebných kúpeľoch v trvaní nepretržite najmenej päť dní“.

Kolektívna zmluva TU vo Zvolene na rok 2017 je zverejnená na web-sídle tuzvo: Kolektívna zmluva na rok 2017.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418