V Kolektívnej zmluve na rok 2015 boli dohodnuté niektoré zmeny oproti roku 2014:
· Zamestnávateľ v súlade s ustanovením § 111 ods. 2 ZP po dohode s odborovou organizáciou určil čerpanie hromadnej dovolenky na dni 23. 12. 2015 – 31.12. 2015, t. j. 5 pracovných dní (v roku 2014 to bolo 7 pracovných dní);
· Zamestnancovi vyplatí zamestnávateľ zo sociálneho fondu odmenu pri životnom jubileu 60 rokov veku, ak odpracoval nepretržite v hlavnom pracovnom pomere na TU
a) najmenej 10 rokov vo výške 50,00 €,
b) viac ako 20 rokov vo výške 100,00 €,
c) viac ako 30 rokov vo výške 200,00 €;
· Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) zamestnancov sa zvýšila zo sumy najviac 7,- € na najviac 8,00 € mesačne;
(Ak príspevok zamestnanca na DDS je menej ako 8,00 € mesačne, zamestnávateľ poskytne príspevok na DDS vo výške príspevku zamestnanca);
· Hranica priemerného mesačného zárobku pre nárok na príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť (príloha B kolektívnej zmluvy, ods. 4) sa zvýšila na 412,- € zo 402,50 € v roku 2014;
· Príspevky zo sociálneho fondu na rekreácie a na kúpeľnú liečbu budú poskytnuté - pri splnení podmienok uvedených v prílohách C a D kolektívnej zmluvy - spolu najviac vo výške 170,00 € počas dvoch po sebe idúcich rokov (v roku 2014 to bolo počas troch po sebe idúcich rokov);
· Vyčlenenie prostriedkov na individuálne kultúrno-spoločenské podujatia.

 

Kolektívna zmluva TU vo Zvolene na rok 2015 je zverejnená na web-sídle tuzvo: Kolektívna zmluva 2015

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318