IPA 2012 - Výzva na predkladanie projektov

Header

Výzva  IPA  2012

Projektová rada Internej projektovej agentúry TUZVO
v súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkom Internej projektovej agentúry č. 357/2008 vyhlasuje podľa Čl. 4 ods.2.
výzvu
na podávanie žiadostí o podporu  projektov pre rok 2012

Cieľom výzvy je podpora tvorivej vedeckovýskumnej činnosti na univerzite. Žiadosti o podporu projektov môžu podávať učitelia, pracovníci výskumu a doktorandi TUZVO, ktorí v roku 2012 neprekročili vek 40 rokov, a to oblastiach obsahovo orientovaných na nosné smery vedy a výskumu TUZVO. Podmienky:

  • 1. Jedna osoba môže ako zodpovedný riešiteľ podať len jednu žiadosť, v prípade podania viacerých žiadostí  PR IPA akceptuje len prvú z nich.
  • 2. Žiadosť o projekt musí byť podaná na predpísanom tlačive.
  • 3. Žiadosť musí byť doručená na referát pre vedeckovýskumnú činnosť (VVČ) na predpísanom tlačive najneskôr do 18. 05. 2012 do 12:00 hod.
  • 4. Žiadosť v písomnej podobe žiadateľ predloží na referát pre VVČ v dvoch origináloch.
  • 5. Maximálna výška finančnej podpory na jeden projekt je 700,- EUR.
  • 6. Projekt financovaný z IPA TUZVO nesmie byť súčasťou riešenia iného projektu.
  • 7. Obdobie riešenia projektov je jún 2012 – január 2013.

Výsledky výberového konania na projekty financované z IPA TUZVO v roku 2012 budú zverejnené na webovej stránke TUZVO a každý žiadateľ dostane aj písomné oznámenie o výsledku hodnotenia.

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418