Akademický senát TU schválil rozpočet univerzity na rok 2015

Novozvolený Akademický senát TU vo Zvolene sa zišiel na svojom druhom zasadnutí 30. marca 2015.

Hlavným bodom programu rokovania bol návrh metodiky rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu na rok 2015 a návrh rozpočtu univerzity, ktorý predložil rektor TUZVO prof. Ing. Rudolf Kropil CSc. Akademický senát TUZVO jednomyseľne schválil metodiku a rozpočet TU vo Zvolene na rok 2015.

Ďalej AS TU prerokoval a schválil návrhy na členov Správnej rady TU vo Zvolene na nové funkčné obdobie a zmeny vo vnútorných predpisoch univerzity - Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene, Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene a Pravidlá štúdia univerzitných študijných programov.

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318