Enviro-i-Fórum 2015

Výsledky v oblasti vedy a výskumu v kombinácii s požiadavkami legislatívy, trhu a samotnej praxe sú často skryté a ťažšie zrozumiteľné pre bežného občana, pričom v mnohých  prípadoch prinášajú perspektívne riešenia pre bežné i špecifické potreby občanov, podnikateľov a štátu. Cieľom konferencie preto bude poskytnúť priestor pre prezentáciu relevantných, často komplexných aktivít zrozumiteľným spôsobom od úrovne analýzy požiadaviek, systémového, údajového a aplikačného manažmentu s cieľom podpory vytvárania pridanej hodnoty v podobe nových údajov, služieb a aplikácií, ktoré napomáhajú riešiť reálne procesy a životné situácie. 

Zámer integrovať potenciál vedecko-výskumného aspektu do obsahovej a programovej náplne Enviro – i – Fóra 2015 potvrdzuje i skutočnosť, že v regióne Zvolen  - Banská Bystrica pôsobia dve významné vedecko-vzdelávacie inštitúcie, ktoré významnou mierou prispeli k príprave mnohých odborníkov v oblasti (geo) informatiky a životného prostredia a to Technická Univerzita vo Zvolene a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zatiaľ čo sa Technická Univerzita vo Zvolene vysokou mierou kooperácie podieľala na organizovaní Enviro – i – Fóra  od jeho počiatkov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bude v  organizačnom a programovom tíme nováčikom. Veríme, že toto rozšírenie spolupráce, obohatí odborné zameranie konferencie,  prispeje k jej inovácii a rozšíreniu cieľovej skupiny účastníkov  Enviro – i – Fóra 2015.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: http://enviroiforum.sazp.sk/

Posledný termín pre registráciu je 11. jún 2015.

(Registrácia je potrebná pre každého účastníka podujatia osobitne, vrátane usporiadateľov, pozvaných hostí, prednášajúcich, obchodných a mediálnych partnerov).

Na registráciu použite elektronickú prihlášku na webovej stránke konferencie http://enviroiforum.sazp.sk/online-prihlaska.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Štvrtok, 29. Júna 2017.
Meniny má Petra, Peter, Pavol, zajtra Melánia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57196