Enviro-i-Fórum 2015

Výsledky v oblasti vedy a výskumu v kombinácii s požiadavkami legislatívy, trhu a samotnej praxe sú často skryté a ťažšie zrozumiteľné pre bežného občana, pričom v mnohých  prípadoch prinášajú perspektívne riešenia pre bežné i špecifické potreby občanov, podnikateľov a štátu. Cieľom konferencie preto bude poskytnúť priestor pre prezentáciu relevantných, často komplexných aktivít zrozumiteľným spôsobom od úrovne analýzy požiadaviek, systémového, údajového a aplikačného manažmentu s cieľom podpory vytvárania pridanej hodnoty v podobe nových údajov, služieb a aplikácií, ktoré napomáhajú riešiť reálne procesy a životné situácie. 

Zámer integrovať potenciál vedecko-výskumného aspektu do obsahovej a programovej náplne Enviro – i – Fóra 2015 potvrdzuje i skutočnosť, že v regióne Zvolen  - Banská Bystrica pôsobia dve významné vedecko-vzdelávacie inštitúcie, ktoré významnou mierou prispeli k príprave mnohých odborníkov v oblasti (geo) informatiky a životného prostredia a to Technická Univerzita vo Zvolene a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zatiaľ čo sa Technická Univerzita vo Zvolene vysokou mierou kooperácie podieľala na organizovaní Enviro – i – Fóra  od jeho počiatkov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bude v  organizačnom a programovom tíme nováčikom. Veríme, že toto rozšírenie spolupráce, obohatí odborné zameranie konferencie,  prispeje k jej inovácii a rozšíreniu cieľovej skupiny účastníkov  Enviro – i – Fóra 2015.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: http://enviroiforum.sazp.sk/

Posledný termín pre registráciu je 11. jún 2015.

(Registrácia je potrebná pre každého účastníka podujatia osobitne, vrátane usporiadateľov, pozvaných hostí, prednášajúcich, obchodných a mediálnych partnerov).

Na registráciu použite elektronickú prihlášku na webovej stránke konferencie http://enviroiforum.sazp.sk/online-prihlaska.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418