Výsledky doplňujúcich volieb do AS TU vo Zvolene 2010

Header

Akademický senát TU vo Zvolene vyhlasuje výsledky doplňujúcich volieb do AS TUZVO

AS TU vo Zvolene dňa 4. 10. 2010 schválil konanie doplňujúcich volieb do AS TU za časť akademickej obce: zamestnanci FEVT, OOZ TU vo Zvolene a študenti fakúlt TU vo Zvolene - LF, DF, FEE, FEVT

  NOVÉ:


Volebná komisia pre prípravu a priebeh doplňujúcich volieb členov AS TU vo Zvolene:   

prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. - DF, predseda volebnej komisie
doc. Ing. Ján Svoreň, CSc. - FEVT
prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc. - DF
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. - DF
Ing. Ivan Ľubomír, PhD. - OOZ
PaedDr. Polakovič Peter, PhD. - OOZ
Ing. Modranský Juraj, PhD. - FEE
Fáber Martin, Bc. - FEE
Ing. Dušinský, Ing. - FEVT
Antalová Mária, Ing. - LF
Frič Michal, Ing. - LF 

Termíny a miesta konania - voľby do zamestnaneckej časti AS

- Voľby zástupcov zamestnancov do AS sa uskutočnili dňa 27.10.2010 v čase od 11.00 do 14.00 hod.
- Miesto konania volieb, vzory hlasovacích lístkov, zoznamy voličov a volebné urny boli umiestnené nasledovne:

- voľby zástupcov zamestnancov FEVT - vo vestibule FEVT
- voľby zástupcov zamestnancov OOZ - vo vestibule budovy TU vo Zvolene na prízemí

Termíny a miesta konania - voľby do študentskej časti AS

- I. kolo volieb  (navrhovanie kandidátov) sa uskutočnili v dňoch 18.10. 2010 a 19.10.2010 v čase od 8.00 do 14.00 hod. Zoznamy voličov, vzor hlasovacieho lístka pre I. kolo volieb, vrátane volebnej urny boli v čase od 18.10.2010 do 19.10.2010 umiestnené nasledovne:

- Navrhovanie kandidátov študentov DF- vo vestibule budovy TU vo Zvolene na prízemí
- Navrhovanie kandidátov študentov LF - vo vestibule budovy TU vo Zvolene na prízemí
- Navrhovanie kandidátov študentov FEE - v budove VDL oproti COPY CENTRA
- Navrhovanie kandidátov študentov FEVT - vo vestibule FEVT

  POZOR !  NOVÉ Výsledky I. kola volieb do študentskej časti AS - Navrhnutí kandidáti do II. kola - výsledky podľa jednotlivých fakúlt  

 

- II. kolo volieb  zástupcov študentov do AS sa uskutočnilo od 27.10.2010 do 28.10.2010 v čase od 8.00 do 14.00 hod.
miesto II. kola volieb, vzory hlasovacích lístkov, zoznamy voličov a volebné urny boli umiestnené nasledovne:

 

- voľby zástupcov študentov DF- vo vestibule budovy TU vo Zvolene na prízemí
- voľby zástupcov študentov LF - vo vestibule budovy TU vo Zvolene na prízemí
- voľby zástupcov študentov FEE - v budove VDL oproti COPY CENTRA
- voľby zástupcov študentov FEVT - vo vestibule FEVT

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318