DALKIA  Slovakia - možnosti uplatnenia sa, podpory a spolupráce

Pozývame vás na prezentáciu spoločnosti DALKIA určenej študentom, absolventom, učiteľom, vedeckovýskumným, vývojovým a technickým zamestnancom Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá sa bude konať:

  • V pondelok 27. októbra 2008 o 13:30 v prednáškovej miestnosti B 5 ( UD 2) !

Profil a potreby spoločnosti DALKIA sa prekrývajú so zameraním a vedeckovýskumnými úlohami viacerých odborných pracovísk všetkých fakúlt i viacerých organizačných súčastí Technickej univerzity vo Zvolene. Prezentácia bude zameraná na úlohy a záujmy spoločnosti DALKIA a možnosti vzájomnej spolupráce. Na možnosti našich študentov nájsť budúce pracovné uplatnenie v spoločnosti, či iných súčastiach koncernu, na možnosti exkurzií, odborných praxí i platených stáží na Slovensku i v zahraničí. Na možnosti využitia kapacít a zariadení pre riešenie odborných prác, ŠVOČ, diplomových i dizertačných prác. Na možnosti spoločného riešenia projektov a ich financovanie, či spolufinancovanie projektov VEGA, VTP, EU korešpondujúcich so záujmami spoločnosti a podobne...

 

DALKIA - Vaša každodenná energia ! 

 

 

 


Skoč na navigáciu