Výzva k podaniu návrhu na udelenie Ceny Technickej univerzity vo Zvolene

Pri príležitosti 255. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročia vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 65. výročia založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej Technickej univerzity vo Zvolene, rektor TU vo Zvolene udelí na akademickej slávnosti v septembri 2017 „Cenu Technickej univerzity vo Zvolene“. Cena sa udeľuje raz za päť rokov ako osobitný prejav uznania jednotlivcom alebo kolektívom za významné výsledky dosiahnuté v oblasti výskumu, vzdelávania, vedy a praxe v lesníctve, drevárstve, ekológii a environmentálnej technike.

V súlade so Štatútom „Ceny Technickej univerzity vo Zvolene“ návrhy na udelenie ceny je potrebné predložiť na Rektorát TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, najneskôr do 15. mája 2017. Žiadane všetkých navrhovateľov, aby spolu s návrhom predložili podrobné zdôvodnenie a životopisy navrhnutých kandidátov.

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor

Štatút Ceny Technickej univerzity vo Zvolene

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430