Budujeme infraštruktúru pre moderné vzdelávanie - III. etapa IKT

Header

Projekt budovania informačno-komunikačných technológií TU vo Zvolene - III. etapa

Technická univerzita vo Zvolene realizuje dopytovo orientovaný projekt s názvom: Rekonštrukcia objektov Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na vybudovanie informačno-komunikačných technológií a technické zhodnotenie budov - III. etapa. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl, opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (European Regional Development Fund - ERDF) Európskeho spoločenstva

 

Doba realizácie projektu:

Začiatok realizácie: 01. 06. 2010

Ukončenie: 31. 05. 2012

 

Celkové oprávnené náklady projektu:  4 162 354, 90 €

Finančný príspevok z ERDF: 3 538 001,66 €

Vlastné zdroje TU vo Zvolene: 208 117,75 €

 

   
   
   
   
   
   

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418