Budujeme infraštruktúru pre moderné vzdelávanie - III. etapa IKT

Header

Projekt budovania informačno-komunikačných technológií TU vo Zvolene - III. etapa

Technická univerzita vo Zvolene realizuje dopytovo orientovaný projekt s názvom: Rekonštrukcia objektov Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na vybudovanie informačno-komunikačných technológií a technické zhodnotenie budov - III. etapa. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl, opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (European Regional Development Fund - ERDF) Európskeho spoločenstva

 

Doba realizácie projektu:

Začiatok realizácie: 01. 06. 2010

Ukončenie: 31. 05. 2012

 

Celkové oprávnené náklady projektu:  4 162 354, 90 €

Finančný príspevok z ERDF: 3 538 001,66 €

Vlastné zdroje TU vo Zvolene: 208 117,75 €

 

   
   
   
   
   
   

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Štvrtok, 29. Júna 2017.
Meniny má Petra, Peter, Pavol, zajtra Melánia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57196